Toezicht houden is een vak

Laten we ervaren mensen de straat op sturen om toezicht te houden op de coronamaatregelen. De tijd dat we dachten dat iedereen toezicht kan houden ligt achter ons.

We zijn nu enkele weken verder na het uitbreken van de corona pandemie. We beleven met elkaar een tijd waarin vergaande maatregelen ons sociale en werkende leven totaal anders maakt dan voor de corona-uitbraak. Thuis blijven, op afstand blijven, met videoverbinding werken, deurbeleid bij de supermarkt en de bouwmarkt, enzovoorts. We worden flink in onze bewegingsvrijheid en zelfbeschikkingsrecht beperkt. Begrijpelijk, maar toch.

Ondersteunend toezicht door handhaving en politie

Handhavers en de politie houden toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. Dit toezicht is er op gericht om iedereen in de buitenruimte te helpen herinneren aan de coronamaatregelen. Ik zou dat ondersteunend toezicht willen noemen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om verbaliserend op te treden, maar dat alleen in gevallen als dat echt nodig is. Hoe lang gaat onze samenleving hier echter nog in mee? We zien nu al delen van de bevolking flink met de maatregelen worstelen. Ouderen zien de muren op zich af komen. Jongeren hebben er behoefte aan om elkaar toch meer op te zoeken.

Inzet gemeente-ambtenaren ongewenst

Op dit moment is de vraag naar toezicht op straat groter dan wat handhaving en politie kunnen leveren. Logisch in deze tijd waarin het ondersteunend toezicht houden flink is toegenomen. Het gewone werk gaat daarnaast grotendeels door. Dat maakt dat er ook in de toezichttaken ‘meer handen aan het bed’ nodig zijn. Ik zie gemeentebesturen hier mee worstelen. Op steeds meer plekken zie ik als een soort oplossing dat ambtenaren met een heel andere expertise de straat op worden gestuurd. Absoluut ongewenst. De tijd dat we dachten dat toezicht houden door ‘eenieder’ gedaan kon worden ligt ver achter ons.

Voldoende mogelijkheden voor inzet professionals

Toezicht houden is een vak. Communicatieve vaardigheden, de-escalerend optreden, situaties inschatten, meebewegen, rolvastheid, het zijn allemaal kwaliteiten die nodig zijn. Daar worden toezichthouders op getraind. Uit de praktijk blijkt dat het beheersen van deze kwaliteiten nodig is om in spannende situaties toch de toezichthoudende taak uit te kunnen voeren. Waarom sturen we nu dan mensen met weinig tot geen toezichthoudende ervaring de straat op met de opdracht om toezicht te houden op de coronamaatregelen? Het is spelen met de acceptatie van het overheidsoptreden. Laat het alsjeblieft niet de financiële motieven zijn. Er zijn namelijk voldoende mogelijkheden om de handhavingscapaciteit te vergroten met professionals. Professionals, die gewend zijn om in de openbare ruimte op te treden en de vrede te bewaren. En nee, dan hebben we het niet over militairen.

Houd uw team op sterkte

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving wil u graag ondersteunen met ervaren mensen om uw team op sterkte te houden. Samen met de beveiligingsbranche bieden wij U, tegen sterk gereduceerde tarieven, de mogelijkheid om ‘meer handen aan het bed’ te krijgen voor uw handhavingstaken. En dat is echt nodig om het samen nog ‘even vol te houden’, zoals de overheid van ons vraagt.

Download hier onze brochure of neem contact op met Remy Velthuis voor meer informatie: remy@veiligheidenhandhaving.nl of 06 33 04 30 82.

Bert Lockx Veiligheid en Handhaving
Dit artikel is geschreven door Bert Lockx.