Toolbox bedrijventerreinen

Breng een bedrijventerrein in kaart met de Toolbox Bedrijventerreinen. Voorkom ondermijnende activiteiten in uw gemeente.

Het is een bekend fenomeen in elke gemeente: dat afgelegen bedrijventerrein waar je bij sommige panden een ‘niet-pluis gevoel’ krijgt. Het is niet duidelijk of de gang van zaken er wel zuiver is. Hoe krijg je als gemeente hierin meer inzicht?

Voor veel gemeenten is het moeilijk om een informatiebeeld van zo’n gebied te maken. Hoe doe je dat binnen de geldende wetgeving en rekening houdend met de beschikbare informatie en middelen? Het is vaak onbekend welk mogelijkheden er zijn om de vitaliteitsproblematiek of ondermijning aan te pakken. Daarom ontwikkelde onze adviseur Lukas Verbiesen vanuit zijn rol als projectleider vastgoed bij Taskforce-RIEC samen met het lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool de Toolbox Bedrijventerreinen.

Een praktisch werkproces met passende handelingsperspectieven

De Toolbox is een uitgewerkte signaleringstool in de vorm van een praktisch werkproces dat helpt bij het in kaart brengen van een bedrijventerrein. Het geeft een informatiebeeld van een bedrijventerrein en helpt bij het opwerken van (mogelijke) ondermijningssignalen. De Toolbox biedt tegelijkertijd passende handelingsperspectieven in de vorm van een handreiking interventies bedrijventerreinen.

Je vindt de toolbox op het Kennisplatform Ondermijning:

Andere projecten Taskforce-RIEC

In de Toolbox Bedrijventerreinen zit naast o.a. de wettelijke mogelijkheden en best practices van andere gemeenten, ook een link naar andere projecten van Taskforce-RIEC op het thema vastgoed, zoals:

  • Standaard huurovereenkomst, een publiek-private samenwerking tussen lokale overheid en verhuurders/eigenaren om drugscriminaliteit in bedrijfspanden te bestrijden.
  • Branchering, een factsheet en onderzoeksrapport dat inzicht geeft in de mogelijkheden van het inzetten van ruimtelijke besluiten tegen ondermijning.
  • Red Flags, tools die ondernemers en organisaties uit het publieke en private domein bewust maken van en inzicht geven in eventuele criminele inmenging in het bedrijfsproces.

Eerder dit jaar lanceerden Taskforce-RIEC en Avans ook al de Toolbox Winkelgebieden:

Meer informatie?

Lukas Verbiesen Veiligheid en Handhaving
Neem dan gerust contact op met Lukas Verbiesen.