Interview met trainee Joost Franssen

"Als trainee kun je je extra snel ontwikkelen tot een goede beleidsadviseur. De samenwerking met AVH is helemaal bijzonder omdat je ook nog eens extra ondersteuning krijgt op de inhoud."

Joost Franssen volgt het traineeprogramma Veiligheid van NewPublic en AVH. Op 21 oktober is hij hiervoor gestart als beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de werkorganisatie Duivenvoorde. De ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten.

Waarom heb je gekozen voor een traineeprogramma?

Als net afgestudeerde merk je dat veel gemeenten zoeken naar ervaren beleidsadviseurs. Als trainee kun je je extra snel ontwikkelen tot een goede beleidsadviseur omdat je intensief aan de slag gaat met je persoonlijke ontwikkeling. De samenwerking met AVH is helemaal bijzonder omdat je ook nog eens extra ondersteuning krijgt op de inhoud.

Waarom heb je gekozen voor het Veiligheidsdomein?

Het veiligheidsdomein heeft mij altijd erg getrokken. Ik heb politicologie gedaan en daarna de master Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als student had ik al bijbaantjes in de beveiliging. Zo stond ik aan de deur bij kroegen in divers plaatsen. Je ervaart in het klein hoe ondermijning werkt. Als portier krijg je van bepaalde groepen bij het binnengaan van een club wel eens geld aangeboden. Ze hopen dat ze daarmee je steun kunnen kopen bij een eventuele vechtpartij binnen.

Tijdens mijn studie heb ik voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden onderzoek gedaan naar het nieuwe stationsgebied Arnhem. Zo heb ik onderzoek gedaan naar de gebiedsontruiming en heb ik een risico-analyse opgesteld.

Daarnaast heb ik een sterke affiniteit met bestuur en politiek. Als bestuurslid van een politieke partij heb ik raadsleden en wethouders geadviseerd op lastige dossiers. In de politiek hoef ik niet zo nodig op de voorgrond te treden, de adviserende rol ligt mij beter.

Hoe ben je bij de Werkorganisatie terecht gekomen?

De werkorganisatie had al sinds enkele maanden een vacature voor beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid die ze niet opgevuld kregen. De functie werd in de tussentijd waargenomen door een interim-adviseur vanuit AVH. Zij hebben toen met de werkorganisatie gezocht naar een meer structurele oplossing voor de vacature. Daar is uiteindelijk deze traineeship uit voortgekomen. De adviseur blijft nog enkele weken langer aangezien er meer uitval is binnen het team OOV. Dat geeft mij gelijk de kans om goed ingewerkt te worden.

Beschrijf eens je eerste 10 dagen?

Er lag een inwerkprogramma vanuit AVH die er op gericht was zo snel mogelijk kennis te maken met het interne en externe netwerk. Intern heb ik onder andere kennisgemaakt met de vergunningverleners, handhavingsjurist, de griffie en zat ik bij het teamoverleg Maatschappelijk Ondersteuning om de verbinding te leggen met het Sociaal Domein. Ook heb ik een dag meegelopen met de Boa’s van Wassenaar en Voorschoten. Dat was zeer waardevol omdat ik zo gelijk kon zien wat de bijzondere aandachtslocaties zijn binnen de dorpen en waar de BOA’s tegen aan lopen.

Tijdens mijn kennismakingsmiddag bij het politiebasisteam kwam er een bericht binnen van een vader die in honger- en dorststaking was gegaan uit onvrede over de omgangsregeling met zijn kinderen. Binnen de gemeente lag de regie bij het Sociaal Domein, maar als OOV waren we rechtstreeks aangesloten mocht het komen tot een gedwongen opname. De communicatie met de vader verliep moeizaam. Mijn nieuwe contact bij de politie had echter via-via een korte lijn met iemand die close was met de vader.  Via mijn nieuwe lijn met de politie kon ik het Sociaal Domein vaak sneller informatie leveren dan via de officiele kanalen. Ik heb gelijk ervaren hoe belangrijk het is om als keten intern en extern samen te werken.

Aan de slag

Andere onderwerpen waar ik gelijk mee aan de slag ben gegaan zijn onder andere het borgen van het werkproces Woonoverlast en het afronden van de beleidsnotitie opkopersregister. De komende periode komen ook de onderwerpen ondermijning, jeugdaanpak en zorg- en veiligheidshuis bij mij te liggen. Kortom, ik word met ondersteuning vanuit AVH in een korte tijd klaargestoomd als beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid.

Interesse?

Bent u als opdrachtgever op zoek naar beleidsadviseur, projectmedewerker of regisseur? Denk dan eens aan de optie van een traineeship Veiligheid. Een traject van twee jaar waarin u de beschikking krijgt over een jonge professional die naast een persoonlijk ontwikkelingsprogramma extra inhoudelijke ondersteuning ontvangt op veiligheid vanuit AVH. Heeft u vragen of interesse neem dan contact op met Joris Heerkens.

Download hier de brochure met meer informatie over het Traineeship Veiligheid.