Van taakgericht naar resultaatgericht en dan nog een stukje verder…

Het zijn de leidinggevenden die de vertaling moeten maken tussen verwachtingen en operationele inzet.

Handhavingsorganisaties lijden onder de verwachtingendruk en de snelheid van ontwikkelingen in het werkveld. Bestuurders van gemeenten zien, na jaren van afwezigheid van de politie in de wijken, de handhaver als oplossing voor verloedering en aanpak van veiligheid in de gemeente.

Verwachtingen worden aangescherpt op het niveau van de organisatie, de afdeling, het team en op individueel niveau. Kortom: er wordt nogal wat van mensen verwacht.

Kunnen de handhavingsorganisaties dit aan? Is het handhavingsveld volwassen genoeg om deze rol op te pakken?

Jazeker, mits leidinggevenden de brugfunctie kunnen vervullen tussen bestuurlijke verwachtingen en het geven van richting aan de resultaten van het handhavingsteam.

Het zijn de leidinggevenden die bij de medewerkers het enthousiasme moeten krijgen (en houden) om optimaal bij te dragen aan de verwachtingen van bestuur en burgers. Sturen op basis van inzet in plaats van op wat deze inzet oplevert is passé.

Bij resultaatgericht sturen draait het om de vraag: ‘Welke resultaten worden verwacht?’ en ‘Draagt dit resultaat bij aan het gewenste maatschappelijk effect in de openbare ruimte?’ Het zijn de leidinggevenden die de vertaling moeten maken tussen verwachtingen en operationele inzet.

Informatiegericht werken heeft de laatste jaren veel aandacht gehad in de handhavingspraktijk. Nu worden steeds resultaten verwacht van handhavingsorganisaties en is resultaatgericht sturen “the new kid on the block”.

Hoe creëert u deze verantwoordelijkheid binnen het team?

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving ondersteunt u om de volgende gewenste stap in de professionaliteit van uw handhavingsafdeling te bereiken. Daarbij reiken we gelijk een stukje verder. Wij begeleiden u, via resultaatgericht sturen, naar het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten.

Adviseur Veiligheid en Handhaving Bert Lockx
Interesse? 
Neem contact op met onze adviseur Bert Lockx: 06-42514242.