Vernieuwde aanpak jeugdgroepen

De tijden zijn veranderd voor de aanpak van problematische jeugdgroepen. Onder andere door de opkomst van social media en de aanwezigheid van fluïde netwerken. Sinds 2016 is er daarom een vernieuwde aanpak van jeugdgroepen. Deze is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

In de verbeterde aanpak jeugdgroepen staat de regierol van de gemeente meer centraal. Alle partners werken samen en zijn even belangrijk in het aanleveren van informatie aan de gemeentelijke regisseur. Partners zijn bijvoorbeeld jongerenwerk, politie, (jeugd) boa, sport, onderwijsinstellingen en sociale wijkteams. Dankzij de complete informatie krijgt een gemeente een integraal beeld over de jeugdgroep. Uiteindelijk leidt dit tot een integrale aanpak op maat. De integrale aanpak wordt vervolgens uitgevoerd en gemonitord en indien nodig bijgesteld.

Het samenbrengen van al deze partners en het komen tot een effectieve aanpak blijkt in de praktijk lang niet altijd eenvoudig. Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft ruime kennis en expertise op het gebied van de vormgeving van de gemeentelijke regie. We kunnen een gemeente ondersteunen bij de implementatie van de verbeterde aanpak jeugdoverlast. Onze adviseurs zijn niet alleen ervaren op het gebied van het inrichten van de ketenaanpak en procesinrichtingen, maar kunnen ook de gemeentelijke regie tijdelijk overnemen.

Deze korte film van onze partner straatcontact.nl geeft meer inzicht in de structuur en bedoeling van de vernieuwde aanpak.