WPG, update pilots, actieagenda en meer tijdens M150

Op 14 april was een M150 bijeenkomst voor leidinggevenden handhaving van middelgrote gemeenten. Met als doel: samen kennis en kunde delen. Volgende bijeenkomst is op 13 oktober.

Afgelopen donderdag 14 april was de eerste M150 bijeenkomst van 2022. Op een sfeervolle locatie in Houten kwamen leidinggevenden handhaving van middelgrote gemeenten samen om kennis en kunde te delen.

INTERACTIEVE PRESENTATIE WPG

We trapten af met een lekkere lunch. Daarna stond een interactieve presentatie over de WPG op het programma. Saskia Hofman nam de deelnemers mee in vraagstukken over de WPG. Het doel was om op te halen hoe dit onderwerp leeft binnen de gemeenten en waar behoefte aan is. Ook werden diverse tips gedeeld om dit onderwerp aan te vliegen binnen de eigen gemeente.

ACTIEAGENDA GEMEENTELIJKE HANDHAVING 2022-2024

Nils Krüger informeerde vervolgens de deelnemers over de conceptversie van de ‘Gezamenlijke actieagenda gemeentelijke handhaving 2022-2024 van de VNG. We blikten vooruit op de actieagenda en bespraken wat alle handhavingsteams te wachten staat. De updates door Hilde Pijnenburg over de pilots korte wapenstok, domeinoverstijgend werken (taxi’s en water) en verkeer van het ministerie van JenV sloten hier mooi op aan. Tijdens deze update bespraken we ervaringen en voortgang over deze verschillende pilots. Tot slot kwam er vanuit het ministerie nog een update over de motie Hermans, waarbij concreter werd gemaakt hoe er omgegaan zal worden met de structurele extra gelden die beschikbaar zijn gekomen voor handhavingsteams.

De dag werd afgesloten met een brainstorm over het vervolg van de M150 bijeenkomsten. Met input van alle deelnemers gaat AVH aan de slag om er een nog groter succes van te maken. Al met al was het een leerzame middag voor iedereen.

VOLGENDE BIJEENKOMST OP 13 OKTOBER

De volgende bijeenkomst staat al gepland op donderdagmiddag 13 oktober. Heeft u nog geen mail van ons ontvangen hierover en bent u wel leidinggevende bij een 25k+ gemeente? Neem dan gerust contact met ons op via m150@veiligheidenhandhaving.nl of bel naar 085 – 401 64 09.