Vijf jaar Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving

Deze maand viert AVH haar vijfjarig jubileum. Daar staan we graag even bij stil met deze videoboodschap van Gert-Jan Schippers.

Feest! AVH bestaat 5 jaar. Een mooie mijlpaal die directeur Gert-Jan graag met je deelt via deze videoboodschap:

Onze adviseurs hebben teams bijgestaan met hun kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en handhaving. Denk aan interim-detachering, het opstellen van ontwikkelplannen en het versterken van ketensamenwerking.

We zijn dankbaar voor het vertrouwen van de vele gemeenten, veiligheidsregio’s, RIEC’s en overige instanties in AVH. We zien uit naar wat we samen in de toekomst voor uw organisatie mogen betekenen.

Samen werken aan een veilige omgeving!