VOG P verplicht voor boa’s

Vanaf 1 juli wordt de VOG P verplicht voor onder andere buitengewoon opsporingsambtenaren met geweldsbevoegdheden.

Vanaf 1 juli wordt de VOG politiegegevens (VOG P) wettelijk verplicht voor onder andere buitengewoon opsporingsambtenaren met geweldsbevoegdheden. Men kijkt bij deze VOG standaard naar politiegegevens.

Wat is de VOG P?

Een VOG P is een VOG, waarbij naast justitiële documentatie (strafblad) men ook altijd politiegegevens raadpleegt. Én waarbij deze politiegegevens op zichzelf doorslaggevend kunnen zijn voor de weigering van de VOG. Ook als je verder geen strafblad hebt. Dit laatste is bij een gewone VOG niet mogelijk. Naast de VOG P blijven ook de VOG NP (natuurlijke personen) en de VOG RP (rechtspersonen) bestaan.

Waarom een VOG P?

Het is bedoeld om integriteitsschendingen, het plegen van strafbare feiten in functie en de beïnvloeding van het openbaar bestuur door de georganiseerde criminaliteit verder tegen gaan.

Wanneer aanvragen?

Het is voor een organisatie wettelijk verplicht vanaf 1 juli 2022 een VOG P aan te vragen voor:

  • boa’s met de geweldsbevoegdheid die valt onder artikel 7, lid 1, van de Politiewet 2012 en die nieuw in dienst komen/worden ingehuurd;
  • boa’s die al bij/voor de organisatie werken en die de geweldsbevoegdheid die valt onder artikel 7, lid 1, van de Politiewet 2012 krijgen;
  • boa’s met de geweldsbevoegdheid die valt onder artikel 7, lid 1, van de Politiewet 2012, die al bij/voor de organisatie werken en waarvan de akte van opsporingsbevoegdheid moet worden verlengd of (opnieuw) moet worden aangevraagd.

Het is niet nodig voor boa’s die de hierboven genoemde geweldsbevoegdheid niet hebben om een VOG P aan te vragen. Een gewone VOG (voor natuurlijke personen) blijft hier voldoende. Voor boa’s die al bij/voor de organisatie werken met de genoemde geweldsbevoegdheid, waarvan de gewone VOG en de akte van opsporingsbevoegdheid nog geldig zijn, is een aanvraag nu nog niet nodig. Dit is pas het geval als de akte van opsporingsbevoegdheid verloopt.

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode ingesteld van 1 juli tot en met 29 september 2022. In deze periode accepteert Justis nog een VOG NP bij een aanvraag van een akte van opsporingsbevoegdheid voor een boa met de geweldsbevoegdheid. Zolang de aanvraag voor deze VOG NP maar uiterlijk op 30 juni 2022 door Justis is ontvangen.

Hoe een VOG P aanvragen?

Het is vanaf 1 juli 2022 mogelijk om bij uw digitale VOG-aanvraag (op basis van uw KvK-nummer) een VOG P aan te vragen. Het aanvragen kan alleen digitaal. Het verschilt verder niet veel van het digitaal aanvragen van een gewone VOG. De aanvraagformulieren voor een schriftelijke aanvraag van een akte van opsporingsbevoegdheid voor boa’s worden aangepast met informatie over de VOG P. Deze formulieren zijn vanaf uiterlijk 1 juli beschikbaar op de website van Justis.

Meer informatie

  • Alle informatie staat op justis.nl/vogp.
  • Hoe u een akte van opsporingsbevoegdheid kunt aanvragen leest u op justis.nl/boa.
  • Informatie over de wetswijziging vindt u op rijksoverheid.nl, via de zoektermen ‘wijziging Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens’ en ‘VOG politiegegevens’.

Klik hier voor meer informatie op justis.nl