Aanpak problematiek vrachtwagens in grensgemeenten

Blik op de aanpak van de vrachtwagenproblematiek in gemeente Breda op bedrijventerrein Hazeldonk.

Nederland is een transportland. Dagelijks passeren duizenden vrachtwagens onze grenzen. Met het aantrekken van de economie stijgen ook de problemen die vrachtwagens met zich mee brengen. Vooral grensgemeenten ervaren overlast van vrachtwagens uit heel Europa. Denk aan foutparkeren, afvaldumpingen en chauffeurs die leven vanuit hun cabine. Gemeente Breda handhaaft op deze problematiek met een eigen team. Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving geeft in dit artikel een blik op de Bredase aanpak van de vrachtwagenproblematiek op bedrijventerrein Hazeldonk.

Hazeldonk is een bedrijventerrein ten zuiden van Breda en bevindt zich op gemeentelijk grondgebied. Het handhavingsteam van de gemeente Breda is dus bevoegd om op grond van onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te handhaven. Op de aangrenzende snelweg ligt deze bevoegdheid bij de politie en Rijkswaterstaat. Er is op projectbasis een team Hazeldonk samengesteld met vier boa’s die actief zijn op Hazeldonk en de handhaving in samenwerking met ketenpartners vormgeven. Ze werken vooral op de tijden dat er veel activiteit is op het terrein. Dit is vooral in de avonden en de weekenden.

Het parkeren van vrachtwagens brengt verschillende problemen met zich mee. De zaken waar het boa-team Hazeldonk voornamelijk op handhaaft zijn:

  • Afvaldumpingen, milieuvervuiling en wildplassen
  • Slapen in de cabine aan de openbare weg
  • Foutparkeren binnen parkeerverbod zone of op opritten en afritten
  • Parkeren op de vluchtstrook

Daarnaast heeft het team een signalerende en preventieve werking op criminele activiteiten.

Afvaldumpingen, milieuvervuiling en wildplassen
Tijdens hun diensten komt het boa-team Hazeldonk problematiek rondom afval, milieuvervuiling en wildplassen regelmatig tegen. Zij zijn op basis van de APV bevoegd om, binnen de bebouwde kom, hiertegen op te treden.

Slapen in de cabine langs de openbare weg
Vrachtwagenchauffeurs zijn verplicht om voldoende rust te houden gedurende hun werk. Ze mogen sinds 1-1-2018 niet langer de 48 uur weekend rust in hun cabine doorbrengen. De inspectie voor de leefomgeving en transport (ILT) controleert hierop. Het is echter lastig vast te stellen of iemand daadwerkelijk de cabine verlaten heeft. Vooral Oost-Europese chauffeurs leven vaak langdurig in hun cabine. Gemeente Breda wil niet dat vrachtwagens voor lange tijd langs de openbare weg of op de vluchtstrook staan omdat dit de veiligheid in gevaar brengt. Ook de leefomstandigheden van chauffeurs zijn bij langdurig verblijf in de cabine niet acceptabel. Op bedrijventerrein Hazeldonk is speciaal een parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Hier zijn ook de benodigde faciliteiten voor een goede pauze. Deze gelegenheid kost geld en chauffeurs willen dit niet altijd betalen. Om chauffeurs toch te bewegen van deze faciliteiten gebruik te maken verwijst de gemeente Breda naar het in de APV opgenomen verbod om in de cabine langs de openbare weg te slapen. Als boa’s iemand hierop betrappen stelt dit verbod ze in staat te handhaven. Ook verwijzen ze de betreffende chauffeurs naar de aanwezige faciliteiten.

Foutparkeren
Het controleren op foutparkeren is bij uitstek een boa-taak. In Hazeldonk is een parkeerverbod zone ingesteld, zodat de boa ook bevoegdheden heeft om hiertegen op te treden. Daarnaast wordt er gehandhaafd op het parkeren op opritten en afritten, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het handhaven van parkeren op de vluchtstrook. Soms is het nodig om een vrachtwagen weg te slepen. Het wegslepen van een vrachtwagen heeft echter wel wat voeten in de aarde in verband met afzetting van de snelweg. Volgens boa- team Hazeldonk is hierbij een goede samenwerking met de politie, Rijkswaterstaat en het sleepbedrijf heel belangrijk.

Signaleren en preventie criminaliteit
Waar veel vrachtwagens samenkomen vindt vaak criminaliteit plaats. Denk hierbij aan ladingdiefstal, inbraak en mensensmokkel. Het is aan de boa’s om hun oren en ogen open te houden voor deze situaties en verdachte zaken te melden aan de politie of zelf, waar mogelijk, op te treden. Ook heeft de aanwezigheid van een team een sterk preventieve werking. Sinds de start van het team is de criminaliteit met 50% gedaald.

Omgang met vrachtwagenchauffeurs
De moeilijkheid bij het aanspreken van veel vrachtwagenchauffeurs zit vooral in de taalbarrière. Er wordt soms gebruik gemaakt van de tolkentelefoon maar dit is erg tijdrovend. De boa’s uit Breda geven aan dat communicatie erg belangrijk is en afgestemd moet zijn op de situatie die ze aantreffen. Rekening houden met culturele verschillen is van groot belang. Chauffeurs uit sommige landen dienen boetes meteen te betalen omdat deze landen niet zijn aangesloten bij de Europese Unie. Maar ook het innen van boetes bij buitenlandse chauffeurs is in de praktijk een uitdaging. Het beste is om te streven naar onmiddellijke afhandeling van betaling door de chauffeurs. De boa moet hierbij al zijn vaardigheden en bevoegdheden inzetten.

Daarnaast hebben veel chauffeurs ook wapens bij zich (slag of stootwapens) en is een goede benadering essentieel. Ook zijn er duidelijke veiligheidsprotocollen opgesteld door de gemeente Breda.

Vrachtwagentransport kan leiden tot allerlei onwenselijke situaties die de leefbaarheid en veiligheid in het geding brengen. Veel gemeenten zoeken de oplossing in particuliere vrachtwagenstandplaatsen. Dit is echter maar een deel van de oplossing. Goede handhaving is noodzakelijk om de leefbaarheid te garanderen en om chauffeurs daadwerkelijk te bewegen naar de truckparkings te gaan. Volgens boa-team Hazeldonk is hierbij samenwerken met partners, veiligheid en een goede communicatie belangrijk.

 

Verder doorspreken over vrachtwagenproblematiek binnen uw gemeente?
Neem contact op met Daphne Snijders.