Week van de Veiligheid: Tip 2 – Veilig oud worden

De ouderen zijn een kwetsbare doelgroep. Zo zijn ze een makkelijk doelwit voor oplichting en criminelen aan de deur. Hoe kun je als gemeente de ouderen bereiken?

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Dit is ook iets wat de overheid stimuleert. Hierbij wordt gekeken naar hoe we ouderen thuis zelfredzaam kunnen houden. Bijvoorbeeld door ambulante zorg en fysieke aanpassingen in de woning.

Dat neemt niet weg dat het een kwetsbare doelgroep blijft voor criminaliteit en bij crisissituaties. Ouderen zijn een makkelijk doelwit voor oplichting en criminelen aan de deur. Bij een crisis of een ramp, zoals een brand in huis of de omgeving, zijn ouderen erg kwetsbaar. Ze horen het brandalarm minder goed, zijn minder valide om de woning te verlaten en zijn nog niet allemaal aangesloten op de hedendaagse communicatiekanalen om de crisiscommunicatie te volgen.

Om de ouderen te bereiken kun je denken aan de volgende acties:

  • Gebruik de woon- en zorgconsulent om ook deze vorm van zelfredzaamheid te bespreken. Organiseer samen met de veiligheidsregio trainingen voor deze professionals om te leren kijken naar brandgevaarlijke situaties in de woning. Hoe kunnen zij hierover het gesprek voeren en bepalen welke voorzorgsmaatregelen passend zijn, zoals veiligheidskaarten en het brandalarm met licht of trillingen.
  • Geef met brandweer en zorgpartners voorlichting aan ouderen in bibliotheken en andere wijkcentra.
  • Betrek bij je acties het sociaal domein en de wethouder. Denk bij de communicatie aan de klassieke communicatiekanalen om de doelgroep te bereiken, zoals de krant en folders.
  • Op deze website staan al concrete handelingsperspectieven voor professionals en ouderen om brandveiligheid onder de aandacht te brengen.
  • Dit is ook een mooi thema voor de brandpreventieweken in november!