Week van de Veiligheid tips

Het nieuwe thema van de Week van de Veiligheid is bekend. In 2020 staat het thema 'weerbaarheid' centraal. Hoe haal je nou het maximale uit deze week? In dit artikel tips voor goede acties.

Op woensdag 24 juni is het nieuwe thema bekendgemaakt van de Week van de Veiligheid. De week van de Veiligheid vormt elk jaar de aftrap van de donkere dagen. Een periode waarin de kans op criminaliteit toeneemt.

In 2020 staat het thema weerbaarheid centraal. Hoe kunnen ondernemers en burgers weerstand bieden tegen criminaliteit? Kun je je preventief hierop voorbereiden? Welke rol kan de gemeente hierin spelen? In dit artikel staan enkele tips om het maximale uit de week van de veiligheid te halen. Je kunt deze tips natuurlijk ook gebruiken voor andere acties. Te beginnen met de algemene tips voor een publieksactie:

1. Kies een thema

Het meest makkelijke is om te kiezen voor het landelijke thema. Je hoeft dan slechts aan te sluiten bij wat er wordt aangeboden aan campagnes en foldermateriaal. Belangrijk is wel dat het aansluit bij je veiligheidsbeleid en je uitvoeringsplan. Het kan echter zijn dat de timing van het landelijke thema ongunstig is. Kies dan een ander thema en zorg er voor dat het herkenbaar is voor bestuur, politiek en samenleving. Voorbeelden van thema’s vind je verderop in het artikel.

2. Betrek ketenpartners en samenleving

Veiligheid creëer je samen. Zoek daarom de samenwerking op met ketenpartners. De meest voor de hand liggende partner is de politie. Wil je maximaal bereik en effect betrek dan ook ondernemers en bewoners bij het thema en de acties. Je wilt tenslotte dat zij een bepaald gedrag gaan vertonen.

Vergeet ook niet de afdelingen van je eigen organisatie te betrekken. Voer je een actie uit over fietsverlichting of fietsdiefstal betrek dan ook de afdeling Verkeer. Fietsveiligheid en meer mensen op de fiets zijn vaste onderwerpen in het gemeentelijk mobiliteitsplan. Voor senioren op de fiets betrek je ook Welzijn en het Sociaal Domein. Voordeel is dat hier nog extra netwerken en potjes te vinden zijn voor organisatiekracht en financiering.

3. Richt je op een doelgroep

Je vergroot de effectiviteit van je acties als je weet wie de doelgroep is. Stem de actie en communicatie ook af op die doelgroep. Ouderen bereik je op een andere manier dan jongeren. Afhankelijk van het thema en de doelgroep heb je ook andere samenwerkingspartners nodig. Laat je hierin adviseren door de communicatie-adviseurs.

4. Start op tijd (vóór de zomervakantie)

De week van de veiligheid is altijd in week 41. Een goede actie vraagt voorbereiding. Start dus tijdig met de inventarisatie van het onderwerp. Te vaak zien wij in gemeenten dat pas na de zomervakantie over het thema en de bijbehorende acties wordt nagedacht. Dan ben je vaak toch al aan de late kant als je gaat voor maximaal rendement. Bepaal daarom bij het opstellen van het jaarlijkse uitvoeringsplan wat je thema is voor dat jaar en voer hierover het eerste gesprek vóór de zomervakantie.

5. Ga van een week naar een maand

Tijdig starten heeft ook als voordeel dat je tijdig acties kunt aankondigen. Kondig in week 39 en 40 al je acties aan over de Week van de Veiligheid. Voer de actie uit in week 41. Als er dan in week 42 een artikel in het lokale weekkrantje staat heb je gedurende 3 tot 4 weken aandacht voor dat thema gevraagd. Je kunt de week van de veiligheid natuurlijk ook gebruiken als aftrap voor een langer durend offensief tegen criminaliteit, bijvoorbeeld een maand. Laat het bijvoorbeeld aansluiten op de brandpreventieweken.

6. Creëer een persmoment

Creëer ergens in je actie een persmoment. Dit vergroot het bereik van je actie. Betrek daarom tijdig de afdeling communicatie bij je plannen. Zij kunnen je hierin adviseren en ondersteunen. Betrek als het even kan ook een bestuurder bij het persmoment. Als het echt over veiligheid gaat dan is dat de burgemeester. Heb je echter een thema gekoppeld aan ondernemers, verkeer of sociaal domein dan ligt een wethouder net zo voor de hand. Door juist die wethouder te betrekken laat je als Veiligheid zien dat je integraal werkt. Dit is dan een mooie opening om eventuele andere integrale punten aan te snijden.

7. Bied handelingsperspectief

Het allerbelangrijkste is toch wel dat je met de actie handelingsperspectief biedt richting de doelgroep op het thema dat je geboden hebt. Doel is tenslotte een gedragsverandering. Bewoners zetten hun fiets op slot, niet appen in het verkeer, handelaren die controleren of een goed gestolen is, ouderen die een rookmelder aanschaffen etc. Hoe concreter hoe beter!

Weinig inspiratie voor een onderwerp?

Hierbij enkele suggesties voor een publiekscampagne:

Tip 1: Fietsveiligheid: Mono, Ik val op! – elektrische fietsen
Tip 2: Brandveiligheid: Veilig oud worden
Tip 3: Leefbare wijken: Een groet doet goed
Tip 4: Veel voorkomende criminaliteit: Graveer, lock en traceer je fiets
Tip 5: High Impact Crimes: Buurtpreventie in de schijnwerper
Tip 6: Ondermijning: De vraagkant van de handel
Tip 7: Stop Heling! Weet wat je (ver)koopt
Tip 8: Leefbare wijken: Nudging

Deze tips kun je natuurlijk ook gebruiken voor andere lokale acties om een thema onder de aandacht te brengen.

Ondersteuning nodig?

Heb je onvoldoende tijd of capaciteit maar wil je wel het maximale uit de Week van de Veiligheid halen? Neem dan contact met een van onze adviseurs op en zie wat wij voor je kunnen doen. Er zijn junioren die een korte opdracht kunnen vervullen. Ook bieden wij samen met Newpublic een traineeprogramma voor als u op zoek bent naar een junior beleidsadviseur. Heeft u wel een vacature maar onvoldoende tijd om deze junior te begeleiden op ontwikkeling en inhoud dan kunnen wij dat van u overnemen.