Zo biedt AVH ondersteuning in de aanpak ondermijning

Medio juni is onze adviseur Lukas Verbiesen met een nieuwe opdracht begonnen bij Taskforce-RIEC Brabant Zeeland. Dit is wat hij gaat doen.

Medio juni is onze adviseur Lukas Verbiesen met een nieuwe opdracht begonnen bij Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. De komende anderhalf jaar zal hij de functie van projectleider voor de projecten kwetsbare branches en financiële dienstverleners vervullen.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is een netwerkorganisatie die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met elkaar verbindt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Zij bundelen de krachten van hun partners: 75 gemeenten, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Nationale Politie. Ze werken samen met diverse andere overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijning te bestrijden en te voorkomen.

Hun taak begint bij het versterken van lokaal bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij ondersteuning in de aanpak ervan. Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  1. Het onderdeel RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van betrokken partners.
  2. Binnen het onderdeel Taskforce lopen innovatieve programma’s ter versterking van de uitvoeringspraktijk van ketenpartners en private partijen.
  3. De twee Actiecentra (Oost-Brabant en Zeeland West-Brabant) onderhouden de verbindingen met de uitvoeringspraktijk en geven de integrale aanpak vorm.

Daarnaast levert Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies.

Projectleider Maatschappelijke Weerbaarheid

De projecten waar onze adviseur projectleider van is, maken deel uit van het programma Maatschappelijke Weerbaarheid binnen het onderdeel Taskforce. De doelstelling van het programma Maatschappelijke Weerbaarheid is om private branches en sectoren tot een ‘eigen’ anti-ondermijningsagenda te laten komen. Binnen het project Kwetsbare Branches wordt er door actiegericht onderzoek in verschillende proeftuinen overzicht en inzicht gecreëerd welke branches kwetsbaar zijn voor criminele inmenging. Op basis van dit inzicht worden mogelijke barrières en handelingsperspectieven ontwikkeld om de voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Het project Financiële Dienstverleners beoogt meer zicht te krijgen op de verplaatsing van crimineel vermogen, het omzetten ervan in de legale sector en zicht op de personen die dit binnen de regio faciliteren.

Met Taskforce-RIEC Brabant Zeeland als nieuwe opdrachtgever zet AVH een volgende stap in de ondersteuning van andere (publieke) organisaties bij de aanpak van ondermijning.

Interesse in onze ondersteuning?

Adviesbureau voor veiligheid en handhavingMeer weten over wat AVH precies kan betekenen in de ondersteuning bij de aanpak van ondermijning? Bekijk dan onze brochure of neem contact op.