Zo is een gebiedsverbod effectief

Wanneer is een gebiedsverbod effectief? Lees hier het artikel van het CCV op wegwijzerjeugdenveiligheid.nl. Gert-Jan vertelt over zijn ervaringen binnen diverse gemeenten.

“Voor elke maatregel geldt dat het aankomt op de controle van de naleving. Er moet voldoende capaciteit zijn bij de politie en eventueel (jeugd)boa’s om het gebiedsverbod te handhaven en de overtredingen vast te leggen. Cameratoezicht kan hier een rol in spelen. Schippers: “Maar hoe dan ook kost het handhaven en vastleggen de nodige capaciteit en inzet van verschillende partners. Jammer genoeg wordt dit in de praktijk vaak onderschat.”

Bezint dus eer ge begint en analyseer nauwkeurig de incidenten. Doorgrond je de groepsdynamiek, en kun je de koplopers van de meelopers scheiden? Bepaal vervolgens welke interventie het meest passend en doeltreffend is. Gebruik hierbij het verbeterde werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag. Dat maakt de kans op een succesvolle aanpak van ernstige jeugdoverlast vele malen groter.”