Aanpak agressie VPT

De afgelopen jaren horen we veel over agressie tegen medewerkers van organisaties. Vaak ontbreekt het aan correcte informatie om een goed beeld te krijgen en de juiste maatregelen te nemen. Om deze reden heeft Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving de Agressie-Monitor ontwikkeld. Door het beter registreren van agressie met de MeldAgressie App kunnen organisaties effectieve maatregelen nemen.

De app biedt medewerkers de mogelijkheid om laagdrempelig, eenvoudig en anoniem informatie vast te leggen over verschillende soorten agressie in hun werk. Op basis van de registraties van alle agressie-incidenten kan effectief gestuurd worden op het beperken hiervan en kunnen de effecten van maatregelen inzichtelijk gemaakt worden.

Een succesvol middel
Een aantal successen waarbij de informatie uit deze app heeft bijgedragen zijn al te noemen. In discussies over gebruik van handboeien, als onderbouwing in rechtszaken en de oprichting van het Bedrijfsopvangteam (BOT) in Zaanstad, is de informatie uit de app gebruikt om aan te tonen wat een medewerker meemaakt tijdens zijn werkuren. Ook geeft de informatie een medewerker een steun in de rug bij het praten over agressie op het werk.

Opdracht SIV
AVH kreeg vanuit het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (SIV) de opdracht om de MeldAgressie App en de Agressie-Monitor beschikbaar te stellen voor de 36 deelnemende gemeenten in Noord-Holland. Het doel is om een betere registratie van agressie-incidenten te realiseren en om meer onderbouwde cijfers te krijgen (trends) in het kader van de Veilige Publieke Taak (VPT). Voorafgaand is in overleggen met beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid en tijdens bestuurlijke overleggen aandacht gevraagd voor deze problematiek. Naar aanleiding hiervan heeft het SIV besloten om onze app voor de deelnemende gemeenten in 2017 beschikbaar te stellen.

Resultaat binnen SIV
De MeldAgressie App heeft voor de deelnemende gemeenten al bruikbare uitkomsten laten zien en recentelijk is de bestuurlijke rapportage verspreid onder de deelnemers. Onder andere over het soort meldingen, het tijdstip en aantal meldingen. Een groot deel van de gemeenten kan echter nog meer gebruik maken van de app, om te zorgen dat alle medewerkers ook daadwerkelijk melden. Hiervoor blijft goede informatie en communicatie binnen het SIV nodig.

Nieuwsgierig naar onze Agressiemonitor en de MeldAgressieApp? Laat het ons weten via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09. We vertellen u er graag meer over.