Aanpak jeugdgroepen

Aanpak jeugdgroepen
Onze adviseurs hebben ruime ervaring in de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen. Zo hebben zij voor de gemeente Zaanstad de ketenaanpak jeugdoverlast opgebouwd en geprofessionaliseerd. Er is een duidelijk werkproces geïmplementeerd en veel inzet geweest in de opbouw van de organisatie en de samenwerking tussen de ketenpartners.

Regisseur
Tegelijkertijd is onze adviseur actief geweest in de rol van gemeentelijk regisseur en het regisseren van een drietal jeugdgroepen. Op deze manier hebben wij zowel de organisatie kunnen door-ontwikkelen als een directe bijdrage geleverd aan de lopende aanpak. Zo is een methodische aanpak (de Plus-Min-Mee) geïmplementeerd en is het werken volgens het landelijke 7-stappenmodel opgestart. Gedurende de aanpak van jeugdgroepen zijn diverse incidenten integraal opgepakt en tot een vastgesteld plan van aanpak gebracht.

Aanpak jeugdgroep Poelenburg
In aansluiting op deze opdracht is onze adviseur als regisseur gevraagd voor de aanpak van de jeugdgroep in Poelenburg, waarbij de Zaanse Treitervlogger op dat moment een essentiële rol speelde.