Agressie monitor

MONITOR AGRESSIE TEGEN WERKNEMERS

De Agressie Monitor is ontwikkeld om toenemende agressie op de werkvloer tegen te gaan. Door het beter registreren van agressie met de MeldAgressie App kunnen organisaties effectieve maatregelen nemen. Met de informatie die het gebruik van de app oplevert kan concreet een bijdrage worden geleverd aan een veiligere werkomgeving en een prettiger werkklimaat.

Eenvoudig een melding doen

De afgelopen jaren horen we veel over toenemende agressie tegen medewerkers van organisaties. Vaak ontbreekt het aan correcte informatie om een goed beeld te krijgen van de mate van agressie om de juiste maatregelen te nemen. 

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving heeft daarom de Agressie Monitor ontwikkeld. Met de bijbehorende MeldAgressie App kunnen medewerkers direct, anoniem en zonder administratieve rompslomp een melding doen. Alle meldingen worden geregistreerd in de Agressie Monitor. Zo kan er daadwerkelijk worden gestuurd op het beperken van agressie-incidenten en worden de effecten van maatregelen inzichtelijk.

Meer informatie? Neem contact met ons op of neem een kijkje op de website agressie-monitor.nl.

SUCCESVOL MIDDEL

Gemeente Zaanstad gebruikt al een aantal jaar de Agressie Monitor én met succes. Verzamelde informatie over agressie-incidenten werd meegenomen in discussies over het gebruik van handboeien, ter onderbouwing in rechtszaken en er werd een bedrijfsopvangteam (BOT) opgericht.
Daarnaast gaf het medewerkers een belangrijke steun in de rug bij het praten over agressie op het werk.