Assessment boa’s

Een assessment is een tool om boa’s verder op weg te helpen in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Ook biedt het coördinatoren en/of leidinggevenden handvatten voor coaching en begeleiding. Lees meer over onze aanpak en het resultaat in gemeente Hoeksche Waard.

Een assessment is een tool om boa’s verder op weg te helpen in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Ook biedt het coördinatoren en/of leidinggevenden handvatten voor het coachen en begeleiden van de boa’s.

Onze senior-adviseur Saskia Hofman heeft bij meerdere gemeenten assessments voor boa’s gedaan, zo ook voor gemeente Hoeksche Waard.

Aanleiding

Gemeente Hoeksche Waard wilde professionalisering en uitbreiding van het team met als doel om ieder teamlid beter te kunnen analyseren en te begeleiden. Zo kan iedereen de juiste plek in het team krijgen. De boa’s wilden graag meedoen om tips te krijgen. Men vond het fijn om iemand van buitenaf mee te laten kijken.

Onze aanpak

De onderzoeksfase van het assessment start waar het werk van de boa’s plaatsvindt: op straat. Saskia is een dagdeel met deAssessments boa's individuele coaching boa’s de straat opgegaan. Terwijl de boa’s het dagelijkse werk uitvoerden, werden zij beoordeeld op kennis (‘het weten’), vaardigheden (‘het kunnen’) en hun eigen motivatie (‘het willen’). Hierbij werd de toetsing op de (wets)kennis gekoppeld aan de bevoegdheden van en uitvoering door de boa.

Het assessment werd ook ingezet in het selectieproces voor nieuwe boa’s. Uiteraard was het niet mogelijk om in uniform het werk in de praktijk te laten zien. Saskia ging daarom op straat met de boa’s op zoek naar overtredingen. Hierbij lag de focus zowel op houding en gedrag als het ontleden van casussen om bevoegdheden en wetskennis te toetsen.

Resultaat

Er is vanuit de praktijksituaties een kort assessmentverslag opgesteld. Deze bevat aanbevelingen en gemaakte afspraken waarin de boa’s zich verder in kunnen ontwikkelen. Het verslag biedt gerichte en bruikbare handvatten voor in de praktijk. Daarnaast konden er kandidaten worden aangenomen met een ontwikkelingsadvies op zak.

Gemeente Hoeksche Waard vertelt over hun ervaring met de aanpak van AVH:

“Het assessment maakte onderdeel uit van het selectieproces van geschikte kandidaten. Uiteraard was het ietwat spannend vooraf, maar de ervaring van onze medewerkers is zeer positief. Zij hebben veel gehad aan de sessie en hebben de werkwijze van Saskia als zeer prettig ervaren. De opgedane inzichten maken tevens deel uit van de persoonlijke ontwikkelgesprekken van de nieuwe medewerkers’’. 

Ook interesse?

Naast de assessments begeleidt onder andere Saskia individuele coachingstrajecten voor boa’s. In deze coaching worden zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkelpunten verweven. Ook hier staat de praktijk centraal. De boa ontvangt individuele handreikingen die hij of zij kan toepassen in de praktijk.

Wilt u meer informatie over assessments voor boa’s, individuele coaching of andere diensten? Neem dan gerust contact met ons op via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09. We denken graag met u mee.

Klik ook hier voor meer informatie over assessments en coachingtrajecten.