Beleidsadviseur OOV

Inhoudelijke professionals met ruime ervaring

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving ondersteunt uw organisatie met inhoudelijke professionals die ontbrekende expertise inbrengen of interim-managers die met leiderschap uw organisatie verder brengen.

We beschikken over meerdere professionals met ruime ervaring in het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Zij zijn onder andere inzetbaar binnen gemeenten, veiligheidsregio’s, ministeries, RIEC’s of veiligheidshuizen.

Inzet van een professional kan op basis van detachering of voor het kortstondig oppakken van projecten of adviestrajecten voor uw organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op.

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving