Benchmark Formatie Gemeenten

Geeft onderbouwd inzicht

Krijg onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van uw gemeente. Onze benchmark geeft u een objectief beeld en onderbouwd advies.

In aansluiting op de VNG-visie Boa 2020 zijn veel gemeenten bezig met een doorontwikkeling van hun handhavingsteam. Het takenpakket van de hand­havers wordt breder en complexer. Door de prioritering van de politie op criminaliteit en andere complexe veiligheids­problematiek, leggen gemeenten steeds meer taken bij de handhavers neer. Deze ontwikkeling geeft een grote druk op de capaciteit van de handhavers. Centraal in het benchmarkonderzoek staat een aantal crite­ria voor de uitvoering van handhavingstaken. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om deelnemende gemeenten objec­tief met elkaar te vergelijken. Op deze manier krijgt elke ge­meente niet alleen een onderbouwd inzicht in de benodigde formatie van de eigen gemeente maar ook in de resultaten van vergelijkbare gemeenten.

Interesse? Download onze folder of neem contact op.

Benchmark formatie handhaving

Wat anderen zeggen

‘De formatiebenchmark is een objectieve en onderbouwde bevestiging van wat we al ervaren en vermoeden.’
Afdelingshoofd deelnemende gemeente