Boa coördinatoren opleiding

Opleiding op maat

Een vijfdaagse opleiding voor boa-coördinatoren en senior boa’s. Een opleiding gericht op operationeel management bij handhavingsteams. Het programma is interactief opgebouwd, sluit aan bij de actualiteit en de docenten komen uit de praktijk.

Thema’s in de opleiding

In onze opleiding komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde:

 • Operationeel leidinggeven
 • Toepassing managementstijlen
 • Coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken
 • Personeelsmanagement
 • Informatiegestuurd handhaven
 • Hoe werkt de gemeente en het bestuur?
 • Rapportages, verantwoording en financiën
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Boa’s
 • (De)Briefing, presenteren, aansturen team
 • Verandermanagement
 • Integriteit, agressie en opvang na incidenten

Op basis van de behoefte van de deelnemers wordt de opleiding verder aangescherpt of aangepast.

Interesse? Download onze brochure of neem contact op!

Wat anderen zeggen

‘Ik ben erg enthousiast over de boa-coördinatoren opleiding. Het heeft mij waardevolle inzichten gebracht.
Bijvoorbeeld hoe je een volledige briefing geeft en tips bij het voeren van ‘gevoelige’ gesprekken zoals het aanspreken op gedrag.
De briefing wordt naar aanleiding van deze opleiding aangepast en het is de bedoeling om deze professioneler neer te zetten.’

Coördinator Handhaving gemeente Amersfoort