Bodycams om de veiligheid van de boa’s te vergroten

De werkwijze van de boa’s is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dat komt door het toenemende aantal complexe taken zoals o.a. overlastgevende jeugdgroepen, de noodverordening, drank en horeca. Ook worden in sommige gevallen de werktijden uitgebreid naar de avond en nacht. De samenleving wordt mondiger en verstedelijkt, waardoor de druk op de gemeenschappelijke ruimte groter is met meer conflicterende belangen. Daarnaast krijgen de boa’s meer taken toebedeeld die voorheen bij de politie lagen. Dit zorgt ervoor dat boa’s vaker incidenten zoals verbale en fysieke agressie meemaken. Door deze ontwikkelingen kiezen steeds meer gemeentes voor het implementeren van de bodycams voor de boa’s. Zo ook de gemeente Dijk & Waard.

 

De opdracht voor gemeente Dijk & Waard

De gemeente Dijk & Waard wilde vanuit goed werkgeverschap de boa’s met een bodycam uitrusten om zo de veiligheid van de boa’s te vergroten. Het implementeren van de bodycams betekent niet simpelweg het aanschaffen van de bodycams en deze aan de boa’s uitdelen. Om met de bodycams te mogen werken moeten er eerst een aantal zaken geregeld worden. AVH kreeg de opdracht om de bodycams bij het team Handhaving te implementeren.

 

De werkwijze

Bodycams voor handhavingAls start hebben we een planning opgesteld met de belangrijkste taken voor ons als adviseurs en de taken die bij de gemeente Dijk & Waard liggen. Vervolgens hebben we een sessie georganiseerd met de boa’s van team Handhaving. Uit deze sessie bleek dat de boa’s positief waren over de bodycam, én vooral de voordelen ervan zagen. De boa’s hebben antwoord gegeven op de drie belangrijke vragen, zodat zij zich mede-eigenaar voelen van het hele bodycamproject:

 

  • Wanneer draag je de bodycam?
  • Wat neem je op?
  • Wie kan er bij de beelden en voor welk doel?

 

Als belangrijk onderdeel van het project hebben we samen met de Privacy Officer (PO), Chief Information Security Officer (CISO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) de privacyrisico’s en bijbehorende beschermingsmaatregelen van het gebruik van de bodycams in kaart gebracht. Dit vormt de basis voor de Data Protection Impact Assessment (DPIA), die we samen met de hiervoor genoemde personen en de afdeling handhaving hebben opgesteld.

 

De Ondernemingsraad (OR) van de gemeente moet betrokken worden bij het implementeren van de bodycams, dus hebben we een inzageverzoek bij de OR ingediend. Ook hebben we een aantal FAQ’s opgesteld die de gemeente op de website kan zetten om de bewoners te informeren over het gebruik van de bodycams. Als laatste essentiële onderdeel van het project heeft Falcon Academie een training voor de boa’s verzorgd om ze klaar te stomen voor het werken met de bodycams. Na een jaar wordt het werken met de bodycam geëvalueerd en leveren we een rapport op waaruit blijkt welk effect de bodycam heeft gehad op de veiligheid van de boa’s tijdens hun werkzaamheden.

 

Het resultaat

Na een fijne samenwerking met de gehele gemeente Dijk & Waard lopen de boa’s met bodycams waarmee zij zich veiliger voelen op straat. Team Handhaving van gemeente Dijk & Waard is tevreden met de samenwerking binnen dit project, aldus Denise Miltenburg, Teamleider Toezicht en Handhaving.

Het fijne aan de samenwerking met AVH waren de snelle, informele en korte lijnen in het contact”

 

Heeft u ook interesse in bodycams?

Wilt u de veiligheid van de handhavers vergroten door ze uit te rusten met bodycams? Weet u niet wat u precies nodig hebt om dit voor elkaar te krijgen? AVH is er om u verder te helpen. U kunt hiervoor contact opnemen met Paul van Oorschot, Merel Ensink of relatiebeheer.