Detachering Senior Handhaver Openbare Ruimte

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving levert professionals die uw handhavingsteam tijdelijk versterken.

Gemeente Amstelveen benaderde ons voor het tijdelijk invullen van de functie voor Senior Handhaver Openbare Ruimte. Men zocht een ervaren kandidaat om de aansturing van het team tijdelijk te versterken en om het ingezette ontwikkeltraject te ondersteunen.

Onze kandidaat heeft deze rol een half jaar uitgevoerd en daarmee een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het team. Zo zijn er stappen gezet in het informatiegestuurd handhaven, de wijze waarop omgegaan wordt met het rooster en is gestart met een inbrakenpreventieteam. Dit laatste was een nadrukkelijke wens van de portefeuillehouder.

Klik hier voor meer informatie over het detacheren van professionals om uw team tijdelijk te versterken. Of neem contact op via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09.