Een gestroomlijnd OOV-team voor gemeente Zoeterwoude

Een gestroomlijnd OOV-team voor gemeente Zoeterwoude - Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH)

In de afgelopen driekwart jaar is er een flinke ontwikkeling ingezet op het terrein van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing bij de gemeente Zoeterwoude. AVH begeleidde deze ontwikkeling onder leiding van adviseurs Marcel van Dijk en Anneke Hoeve. In deze referentiecase vertelt burgemeester Fred van Trigt over de uitdagingen die er lagen en over de samenwerking met AVH.

De uitdaging

Toen de enige medewerker openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing binnen Zoeterwoude vertrok, zat de gemeente met een uitdaging om alle taken in te vullen. Fred van Trigt, sinds 2,5 jaar burgemeester van Zoeterwoude, vertelt: “Onze OOV medewerker was al 14 jaar werkzaam. Het takenpakket was zo uitgebreid dat hij niet overal aan toe kwam. Toen deze medewerker vertrok kwam de vraag op hoe deze beleidsuren gevuld moesten worden.”

Naast de noodzaak om de werkzaamheden snel op te pakken was er de wens om meer aandacht te schenken aan ondermijning. “We hadden nog geen ondermijningsbeeld opgesteld en wij hadden als enige gemeente in de regio nog geen weerbaarheidsscan uitgevoerd”, vertelt Van Trigt. Senior-adviseur Marcel van Dijk en junior-adviseur Anneke Hoeve kwamen in beeld om te adviseren over het organiseren van de OOV-werkzaamheden en om de lopende taken op te pakken.

Het advies

AVH voerde een analyse uit van het takenpakket op openbare orde en veiligheid, en crisisbeheersing, daaruit kwam naar voren dat bepaalde taken niet thuishoorden binnen de rol van adviseur orde en veiligheid (AOV). Van Trigt: “Het advies vanuit AVH was om bepaalde taken elders te beleggen en om het team uit te breiden. Het takenpakket was te omvangrijk om door één persoon op te laten pakken. We hebben veel geschoven met de werkzaamheden om de taken te kaderen en stroomlijnen, en we hebben duidelijk gekregen aan welke tafels een AOV’er zou moeten zitten.”

“Ik krijg de informatie die voor mij belangrijk is, dat heeft mij erg geholpen.”

Fred van Trigt, burgemeester Zoeterwoude

 

Naast een duidelijk afgebakend OOV-takenpakket en een heldere organisatie van de werkzaamheden veranderde er veel in de informatievoorziening tussen AOV’ers en de burgemeester. “Marcel vroeg mij geregeld of ik bij overleggen aanwezig wilde zijn of dat een terugkoppeling achteraf ook voldoende was. Eigenlijk zei hij daarmee: ‘laat het maar aan ons over, dan komt het wel goed. Wij weten welke informatie voor jou belangrijk is.’ We nemen dus niet meer het hele lijstje door met alle OOV-casuïstiek, maar ik krijg de informatie die voor mij belangrijk is, dat heeft mij erg geholpen.”

De samenwerking

“We zijn tevreden over de samenwerking en de kennis en informatie die we met AVH in huis hebben gehaald.” Vervolgt Van Trigt. “Marcel had veel ervaring waar we op konden bouwen, zijn manier van adviseren is ons ook erg goed bevallen. Hij heeft een goede rol gespeeld en weet waarover hij het heeft. Voor Anneke was het de eerste klus. Zij heeft zich enorm ontwikkeld. Mijn complimenten, want ze zat goed in de materie en in het netwerk”.

Het resultaat

“We zijn zeer tevreden over het resultaat”, vertelt Van Trigt. “Ik heb het gevoel dat we helemaal bij zijn op gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing. We hebben nu twee nieuwe beleidsmedewerkers aangenomen die echt een goede start hebben gemaakt en goede begeleiding hebben gekregen. Dat geeft een heel goed gevoel. We hebben ook veel vertrouwen in de capaciteiten van de nieuwe medewerkers, dus ik heb vertrouwen dat we deze koers in de toekomst kunnen voortzetten, een succesverhaal dus eigenlijk! Ik kan ook geen verbeterpunten bedenken. Van wat ik heb gezien van AVH hier zou ik een dikke 8 willen geven”, besluit Van Trigt.

Bent u benieuwd naar wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.