Gemeente Amersfoort: het proces van de handhavingscontroles

AVH - opdracht gemeente Amersfoort

Binnen gemeenteland ligt veel kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en handhaving, maar dit wordt niet altijd goed geborgd. Dat is zonde. Wanneer een ervaren medewerker vertrekt of met pensioen gaat, gaat er een heel stuk kennis verloren. Ook gemeente Amersfoort kampte met dit probleem. AVH is daarom gevraagd om vorm te geven aan procesbeschrijvingen en draaiboeken voor de controles die door boa’s uitgevoerd worden.

 

De opdracht

Vorig jaar is Ben Stofbergen begonnen in Amersfoort op de afdeling VTH, waar het handhavingsteam onder valt. De opdracht was helder: breng het proces van de handhavingscontroles in kaart en maak efficiënter waar mogelijk. Dit moest gebeuren voor de controles op horeca, coffeeshops, prostitutie en de integrale handhavingscontroles ondermijning. Het doel hiervan was om de kennis die de gemeente al in huis had te borgen in een duidelijke werkinstructie. Ben constateerde al gauw het volgende:

“iedereen deed de controles op hun eigen manier, wat soms ten koste gaat van de kwaliteit van het werk. Deze procesbeschrijvingen moesten ertoe leiden dat elke boa de basis van de controle op dezelfde manier uitvoert.”

 

De uitdaging

Waar gemeente Amersfoort met name naar zocht was handelingsperspectief. Het is niet moeilijk om een stappenplan uit te werken, als je ervan uitgaat dat de controle van A tot Z perfect loopt. Maar uit ervaring wist de gemeente dat dat zelden gebeurt. Dat bracht een leuke uitdaging met zich mee. Wat doe je als een café alcohol schenkt zonder vergunning? Wie bel je als je harddrugs aantreft tijdens een coffeeshop-controle? Door een top vijf meest voorkomende situaties te inventariseren en uitwerken in de procesbeschrijvingen, voeg je cruciale extra’s toe aan de kwaliteitsborging van de handhavingscontroles. Ook voor minder ervaren boa’s die het vak aan het leren zijn, is dit interessant. Om de juistheid van het stuk te verifiëren zijn externe veiligheidspartners en juristen betrokken bij het ontwerp van de processen. Zo werd het daadwerkelijk een product van de gehele gemeente.

Er was ook ruimte om invulling te geven aan nieuwe controles. Zo is gemeente Amersfoort vorig jaar begonnen met het controleren op het schenken van alcohol aan minderjarigen, door het inzetten van ‘testkopers’. Hier lag meteen een mooie kans om vanaf het eerste moment de procesbeschrijvingen en draaiboeken vorm te geven en direct in de praktijk te gebruiken.

 

Het resultaat

Uiteindelijk heeft deze opdracht ertoe geleid dat AVH voor gemeente Amersfoort zes verschillende typen controles draaiboeken en werkinstructies heeft ontworpen. “De werkinstructies hebben zich in korte termijn bewezen dat het van grote meerwaarde is voor een professionele en gestructureerde controle,” aldus Janny van Staa en Kenneth Kroon, beiden boa-coördinator bij de gemeente Amersfoort.

Bent u ook op zoek naar kennisborging in uw organisatie? Wilt u de volgende stap zetten naar professionalisering van uw team, d.m.v. werkprocessen? En bent u geïnteresseerd in wat AVH hier voor u kunt betekenen? Neem dan contact op met Ben Stofbergen. We komen graag een keertje op de koffie.