Informatiegestuurd handhaven

AVH is bij verschillende gemeenten actief op het gebied van informatiegestuurd handhaven.

Doel informatiegestuurd handhaven
Bij informatiegestuurd handhaven gaat het om het combineren van diverse externe en interne informatie om zo de inzet van de handhaving te bepalen en de resultaten goed te monitoren.

Bij de gemeente Leiden hadden we de opdracht om, in navolging van de vastgestelde visie op handhaving, het informatiegestuurd handhaven te implementeren. De gemeente Leiden had weliswaar de beschikking over een handhavingssysteem, maar gebruikte dit slechts beperkt. De eerste stap was om het systeem optimaal in te gaan zetten en de medewerkers te trainen in het gebruik. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de diverse informatiebronnen om te komen tot beter inzicht in de handhavingsbehoefte. Ten slotte is de sturing op handhaving omgebogen van een inputgerichte sturing naar een effect- en outputgerichte sturing.

Wij verbinden informatiegericht werken aan resultaatgericht sturen
De specialisten van AVH maken van informatiegestuurd handhaven een succes door informatiegericht werken te verbinden aan resultaatgericht sturen. Het oprichten van een informatieknooppunt voor handhaving is in de praktijk bewezen. Het zorgt voor een voortschrijdend overzicht op de redenen achter leefbaarheidsproblematiek en geeft inzicht in de toepasbare handhavingsstrategieën. Anders gezegd: “Weet wat er speelt om te zorgen dat je weet wat je kan doen”. Onze aanpak is uniek omdat wij informatiegericht werken verbinden aan resultaatgericht sturen. Resultaatgericht sturen zorgt voor een managementstijl met heldere doelen. Het geeft de handhaver duidelijke werkinstructies en perspectief op teamresultaat. Duidelijke maandrapportages complementeren de aanpak.

Kortom, krijg ook grip op de praktijk en op het gewenste resultaat van handhaving. Onze specialisten begeleiden uw afdeling graag in het gehele proces van ontwikkelen tot opleveren. En met resultaat, want ook wij zijn gedreven door resultaatgericht sturen.