Inrichten handhavingsinformatie-knooppunt (HIK)

AVH biedt hulp en begeleiding bij het inrichten van een Handhavingsinformatieknooppunt (HIK). Lees hier over onze aanpak en het resultaat in Amstelveen.

AANLEIDING
Vanuit het Team Handhaving Openbare Ruimte van de gemeente Amstelveen was behoefte aan hulp en begeleiding bij het inrichten van het Handhavingsinformatieknooppunt (HIK). Het team heeft het afgelopen jaar stevige stappen gezet naar een professionele werkwijze, waaronder datagestuurd handhaven. Om deze ontwikkeling verder kracht bij te zetten heeft het team twee FTE vrij gemaakt om fulltime werkzaamheden te verrichten als informatiespecialisten in het HIK.

AANPAK AVH
De adviseur van AVH heeft gedurende vijf maanden anderhalve dag per week actief meegedraaid met het HIK. Als startpunt is eerst vastgesteld met de opdrachtgever (lees: teamleider van het team) wat de exacte behoefte en het gewenste eindresultaat was. Gedurende het traject is op basis van korte sprints, van elk maximaal een paar weken, gewerkt. Telkens is aandacht besteed aan de kwaliteit van een specifiek product of werkwijze. Enkele thema’s die bijvoorbeeld behandeld zijn: het opstellen van managementrapportages, het duiden van informatie, informatie verzamelen, het maken van situatierapportages en het wijzigen van de briefing lay-out.

RESULTAAT
Door de maanden heen heeft het HIK zich positief ontwikkeld tot het epicentrum van het team. Dat is niet enkel de verdienste van de adviseur, maar ook van de informatiespecialisten die beiden vol enthousiasme en energie aan de slag zijn gegaan. De adviseur heeft hen meegenomen in de wereld van ‘werken met informatie’Zij hebben de tips en tools vlot opgepakt en eigen gemaakt. Inmiddels is er een dermate goede informatiepositie opgebouwd, waardoor ze veel positieve feedback ontvangen en vragen/verzoeken van teamleden. Daarnaast is de relatie met ketenpartners, met name de politie, verbeterd en vindt er op verschillende manier informatie-uitwisseling plaats.

INTERESSE?
Ons advies richt zich op zowel veiligheid als handhaving. Denk hierbij ook aan de aanpak van jeugdoverlast, een benchmarkonderzoek of de aanpak van ondermijning. Klik hier voor meer informatie over onze diensten. Of neem contact op via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09.