Natuurlijk leiderschap

Natuurlijk leiderschap in bestuurlijk kader

Praktijkgerichte begeleiding en coaching van bestuurders in hun leidinggevende
en bestuurlijke rol.

Inhoud
Bij het coachen van leidinggevenden gaat het om het gericht en concreet vormgeven aan een eigen wijze van leiderschap (de eigen natuur). De coaching is gericht op het creëren en benutten van de samenhang tussen de eigen kwaliteiten, ambitie en die natuurlijke eigen stijl. Of het nu gaat om een ervaren leidinggevende of een beginnende leidinggevende, uiteindelijk ligt de focus op het sneller effectief zijn in de nieuwe situatie of positie. Zonder daarvoor iemand anders te moeten zijn. De coaching staat daarom dicht bij de alledaagse praktijk en is ervaringsgericht.


Coaching door Wouter Craandijk
Als jurist/internationaal belangenbehartiger was mr. Wouter Craandijk ruim twaalf jaar werkzaam voor een groep van 200 accountants- en belastingadvieskantoren. Hij heeft ruime ervaring met de (rijks)overheid, bedrijven in de zakelijke dienstverlening, ICT, de bancaire sector en de logistieke sector.

Inmiddels werkt hij alweer vijftien jaar als zelfstandig coach /trainer /procesbegeleider bij diverse organisaties, overheden en bedrijven. Waaronder de Provincie Noord-Brabant. Hier traint hij het team ORO/VTH/EV (Opdrachtgeverschap en Regie Omgevingsrecht, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Externe Veiligheid). Daarbij richtte hij zijn activiteiten op de ontwikkeling van samenhang en samenwerking binnen het team (23 medewerkers).

Zijn missie: ‘de mens, met zijn unieke potentieel, tot zijn recht laten komen in relatie met zichzelf en de ander.’

 

Wouter Craandijk

Wouter Craandijk