Nazorg en re-integratie ex-gedetineerden

Gedetineerden worden binnen de justitiële inrichting waar zij verblijven voorbereid op hun terugkeer naar de samenleving. Vaak kennen zij al een leven vol problemen voordat zij met Justitie in aanraking komen. Om de kans te verkleinen dat gedetineerden na hun vrijlating weer in oude fouten vervallen, faciliteert het gevangeniswezen hen – samen met gemeenten en ketenpartners- bij een goede terugkeer naar de maatschappij. De meeste gemeenten hebben een gemeentelijk coördinator Nazorg die (ex-)gedetineerden hierbij ondersteunt.

Belangrijk om basisvoorwaarden te realiseren
Een goede re-integratie van (ex-)gedetineerde burgers is een van de middelen in het streven recidive (terugvallen in criminaliteit) terug te dringen. Ongeveer 30.000 keer per jaar keren burgers na verblijf in detentie terug in de samenleving. Velen van hen hebben een of meer problemen die een risico vormen voor recidive. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van inkomen of onderdak, soms in combinatie met psychiatrische problemen of schulden. Het is belangrijk dat voor (ex-) gedetineerden, de basisvoorwaarden voor re-integratie bij ontslag uit detentie zijn gerealiseerd.

‘Binnen beginnen om buiten te blijven’
Tijdens onze opdracht bij gemeente Zaanstad heeft onze adviseur zich beziggehouden met de opening van het nieuwe Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). Doordat dit complex de nieuwste van Nederland is, heeft dit veel landelijke afstemming gevraagd. Alle nieuwste ontwikkelingen werden doorgesproken en meegenomen: “vanuit de gemeente heb ik me beziggehouden met de opzet van de samenwerking met het JCZ en het opstellen van een strategische en integraal beleidskader met betrekking tot het JCZ. Daarnaast het behandelen van casuïstiek, de regievoering op de huidige (werk)processen en het geven van advies over mogelijke optimalisatie en professionalisering. Tot slot heb ik het gehele proces rondom de functie Nazorg Coördinator binnen de gemeente onderzocht en bekeken.”

“Het is van belang om ervoor te zorgen dat alle ketenpartners, waaronder gemeenten, gevangenissen, politie en lokale zorgverleners, meer gaan samenwerken”

Het is van groot belang dat de nazorg al tijdens de detentieperiode van gedetineerden wordt ingezet. Hiermee wordt namelijk veel recidive voorkomen, omdat een groot gedeelte van de recidive zich voordoet tijdens de eerste 48 uur nadat een ex-gedetineerde vrijkomt. ‘Binnen beginnen om buiten te blijven’ is hiermee een belangrijk motto, waar we binnen de gemeente Zaanstad in samenwerking met het JCZ volop op ingezet hebben.

Tijdens dit proces hebben we gezien dat veel gemeentes op dit gebied nog veel stappen kunnen zetten. Met de ervaring die we hebben opgedaan, kunnen wij ook uw gemeente ondersteunen in het hele proces Nazorg, waarbij landelijke richtlijnen en kaders worden meegenomen.”

Wilt u meer informatie over wat wij uw organisatie kunnen bieden? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.