Onderzoek centraal organiseren cameratoezicht

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt inhoudelijke advisering op veiligheidsthema’s binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Zo deden we een onderzoek naar het centraal organiseren van cameratoezicht in de regio Noord-Holland.

AANLEIDING
Binnen de regio Noord-Holland is de behoefte ontstaan om het cameratoezicht openbare ruimte centraal te organiseren en dit gezamenlijk door de gemeenten uit te laten voeren. Directe aanleiding is onder andere dat de locatie in Zaandam waar de huidige camera toezichtruimte (CTR) is ingericht niet meer voldoet en op termijn wordt afgestoten. Daarnaast wil de politie deze taak bij voorkeur door de gemeenten laten uitvoeren. 

De gemeente Zaanstad heeft nu, in afstemming met de gemeente Alkmaar, het initiatief genomen om diverse opties te gaan onderzoeken op haalbaarheid. De politie wil graag op een efficiënte manier, op één locatie in de eenheid, de operationele regie vormgeven. Gemeente Zaanstad ziet een kans voor de toekomst voor wat betreft het uitkijken van cameratoezicht door het inzetten van gemeentepersoneel (boa’s).

Om dit project in goede banen te leiden heeft de gemeente een adviseur van AVH ingehuurd om als projectleider te fungeren.

AANPAK AVH
Het doel van het project is in eerste instantie om bestuurlijke goedkeuring te krijgen vanuit het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP). Om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de opties voor het gezamenlijk (gemeenten en politie) inrichten van cameratoezicht in de eenheid Noord-Holland. Het onderzoek beperkt zich tot het verkennen van de opties, het maken van een (indicatieve) kosten – batenanalyse voor die opties en het aanreiken van de uitkomsten van de analyse.

De adviseur van AVH ging daarom de afgelopen weken langs bij alle ambtenaren van de gemeenten in Noord-Holland die openbare orde camera’s (ook wel 151c Gemeentewet camera’s) hebben geplaatst. Het doel was om kennis te maken en hen mee te nemen in het doel en verdere verloop van het project. Verder is het besproken in een gezamenlijk ambtelijk overleg en wordt er momenteel toegewerkt naar het bestuurlijk overleg, het RBOP.

RESULTAAT
Het beoogde resultaat van het verkennende onderzoek is een (haalbaarheids)vergelijking van verschillende opties op basis van een (indicatieve) kosten – batenanalyse. De opties die onderzocht gaan worden kennen als basis zo concreet mogelijke uitgangspunten om een realistisch vergelijkingsbeeld te kunnen presenteren (zoals de feitelijke optionele locatie(s), het aantal gemeenten dat gebruik wil maken van de locatie(s), de gewenste live uitkijktijden, etc.).

Het doel is om de uitkomsten van het verkennende onderzoek aan te bieden aan het RBOP in juli 2019. 

Ons advies richt zich op zowel veiligheid als handhaving. Denk hierbij aan de aanpak van jeugdoverlast, een benchmarkonderzoek of de aanpak van ondermijning. Klik hier voor meer informatie over onze diensten. Of neem contact op via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09.