Ontwikkelscan Handhaving

Waar staat uw handhavingsteam?

De ontwikkelscan handhaving geeft u inzicht in de te nemen vervolgstappen op weg naar een professionele handhavingsorganisatie. We richten ons hierbij op thema’s zoals: informatiegestuurd handhaven, ketensamenwerking, team- en taakvolwassenheid.

Onze aanpak

De Ontwikkelscan Handhaving geeft inzicht in welke fase uw gemeente zich bevindt en waar de verdere ontwikkelstappen liggen. U ontvangt een helder plan in de vorm van een presentatie waarin de thema’s zijn uitgewerkt. 

De Ontwikkelscan Handhaving bestaat uit twee delen: een vragenlijst waarmee we feitelijke informatie verzamelen en een aantal interviews waarin we ingaan op meer inhoudelijke informatie. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod: het inhoudelijke takenpakket van handhavers, de samenwerking met ketenpartners, opleidingen en trainingen, de uitvoering van inhoudelijke thema’s (zoals horeca, jeugd en parkeren), omgaan met informatie en de wijze waarop de ondersteunende organisatie is ingericht. 

Interesse? Download onze brochure of neem contact op.

Ontwikkelscan Handhaving