Organisatie heidag

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving organiseerde een heidag voor de havenbeambten van team Havens en Vaarwegen van gemeente Zaanstad.

 

heidag team havens en vaarwegen gemeente Zaanstad

 

 

Aanleiding

In juni 2019 hebben onze adviseurs Carmen Schraven en Lukas Verbiesen een heidag verzorgd voor de havenbeambten van team Havens en Vaarwegen van de gemeente Zaanstad. Het doel voor de opdrachtgever was een professionaliseringsslag binnen het team te maken door ontwikkelpunten te bespreken en te komen tot een verbetering van de werkwijze en eenduidigheid.

Aanpak heidag team Havens en Vaarwegen

De heidag werd georganiseerd in een hotel in Oostzaan, een neutrale omgeving om met elkaar in gesprek te gaan. De dag was verdeeld in een ochtend- en middagprogramma. In de ochtend namen we prioriteiten uit het handhavingsprogramma door. Op basis hiervan bepaalden we gezamenlijk de prioriteiten en maakten we afspraken over de werkwijze. Ook keken we naar werkprocessen en brachten we de rollen en verantwoordelijkheden in beeld. Tijdens de middag gingen we in op de bedrijfsvoering processen  zoals planning, omgang met materieel en sturing.

De adviseurs kozen deze dag voor een interactieve strategie, waarbij ze door het stellen van concrete open vragen de groep het meest aan het woord liet. Daarbij als gesprekleider optredend door iedereen voldoende aan bod te laten komen.

Resultaat

Gedurende de dag is er in een goede sfeer veel nuttige informatie vanuit de groep opgehaald. Dit sloot aan bij de behoefte van de opdrachtgever. AVH is blij dat ze het team goed op weg heeft kunnen helpen in onder andere het bepalen van de gezamenlijke prioriteiten en de wijze van taakuitvoering.