Aanpak ondermijning

Ons advies richt zich op zowel veiligheid als handhaving. Denk hierbij aan de aanpak van jeugdoverlast, een benchmarkonderzoek of in dit geval ondersteuning in de aanpak van ondermijning.

AANLEIDINGGemeente HLTSamen
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (samengevoegd in de ambtelijke werkorganisatie HLTSamen) hadden in juli 2019 behoefte aan ondersteuning binnen hun programmateam ondermijning. Specifiek iemand in de rol van specialist veiligheid met als taakaccent ondermijnende criminaliteit. De werkzaamheden:

  • Het verrijken van signalen met behulp van bronnen, in- en externe partners
  • Het oppakken van casuïstiek
  • Het toepassen van de bestuurlijke aanpak
  • Advisering van de drie burgemeesters

Onze adviseur Lukas Verbiesen heeft deze rol opgepakt. Ook schakelde de gemeente zijn hulp in om de interne informatiepositie op orde te brengen en een bijdrage te leveren aan een specifiek project.

ONZE AANPAK
Bij aanvang van de detachering bleken er nog veel signalen te liggen die doorgelopen moesten worden. Onze adviseur heeft hiervoor structuur aangebracht door interne dossiers aan te maken per signaal en casus. Met daarin onder andere een journaal. Hierin leg je alle handelingen, waarnemingen en verkregen informatie van de leden van het programmateam van een signaal of casus vast.

Voor de interne en externe samenwerking voerde onze adviseur kennismakingsgesprekken. Ook met ketenpartners werden afspraken gemaakt over de samenwerking. Onze adviseur was daarnaast voorzitter van het signalenoverleg. Omdat hij de regie voerde over de signalen sloot hij aan bij de veiligheidsoverleggen met de burgemeesters en nam hij deel aan de RIEC casusoverleggen.

Naast de ‘algemene’ signalen en casuïstiek heeft onze adviseur ook bijgedragen aan een projectmatige aanpak.

MET ALS RESULTAAT
Het afhandelen van lopende signalen en casuïstiek had in het begin een hoge prioriteit en nam veel tijd in beslag. Dit was ook reden om de eerste periode, die tot en met het eind 2019 liep, te verlengen tot en met april 2020. Uiteindelijk werd een situatie bereikt, waarin alle signalen waren verrijkt binnen de nieuwe omgeving, zoals de dossiers en journaals. Daarnaast was er een goede interne en externe samenwerking tot stand gekomen. Dit alles had als resultaat dat er integrale controles uitgevoerd worden en ondermijnende criminaliteit wordt aangetroffen waarbij sluitingen plaatsvonden.

Verder heeft de adviseur een succesvolle bijdrage kunnen leveren aan de projectmatige aanpak en maakte hij een privacy protocol ondermijning namens de gemeenten. Om ervoor te zorgen dat het werkproces binnen dit team compliant is aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is dit protocol opgesteld. In het protocol staan onder meer de verschillende fases binnen de gemeentelijke aanpak uitgeschreven en een verantwoording waarom, op welke wijze en op basis waarvan wordt gehandeld. Dit protocol moet het projectteam ook meer mogelijkheden geven om nieuwe signalen effectiever te verrijken.

Vanaf maart heeft HLTSamen een vervangster (vaste functie) aangesteld. Zij is door hem gedurende de maanden maart en april meegenomen in de werkzaamheden. Met ingang van mei is besloten om de inhuurperiode te verlengen, maar dan vanuit een andere rol. Onze adviseur blijft betrokken bij de  projectmatige aanpak en zet zich in als aanjager en organisator van integrale controles.

Interesse?

Voor de aanpak van ondermijning binnen een gemeente zijn onze adviseurs multifunctioneel inzetbaar. Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden, neem contact met ons op of download onze brochure ‘Doorpakken op Ondermijning’.