Teamontwikkeling Handhaving Gemeente Beverwijk

Wouter Craandijk is een fijne begeleider geweest in het ontwikkelingstraject van cluster handhaving. Hij is vriendelijk, opmerkzaam en kan goed spiegelen. We hebben goede dagen gehad, een kick-start waar we zelf goed mee verder kunnen”
Marije Bekker, Teammanager Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Gemeente Beverwijk

Aanleiding

Het team Toezicht en Handhaving van gemeente Beverwijk wilde zich graag verder professionaliseren en ontwikkelen. Dit had te maken met de grote veranderingen waarmee het te maken heeft. In de personele bezetting (pensionering van collega’s en het aantrekken van nieuwe collega’s), de invloed van Covid-19 maatregelen/beleid op uitvoering van de huidige taken en op de onderlinge samenwerking. Daarnaast was er vanuit het bestuur en partners behoefte aan een noodzakelijke uitbreiding van het takenpakket van het cluster Veiligheid, Toezicht en Handhaving. En er was de behoefte om actief invulling te geven aan de Visie Handhaving Openbare Ruimte en het ontwikkelplan, die eind 2019 zijn bepaald.

Deze behoeften en veranderingen vragen van de medewerkers om gericht en intensief samen te werken, met elkaar en met partners. Hiervoor was inzicht nodig in:

  • de kwaliteiten van de teamleden en de kwaliteiten van het team als geheel;
  • de taken en rollen;
  • wat de onderlinge samenhang van het team bepaalt, versterkt en verzwakt en hoe hierop kan worden gestuurd;
  • wat de sterkte en zwakte kanten zijn van de huidige manier van communiceren en probleem oplossen van de teamleden en van het team als geheel.

Aanpak

Om in de nieuwe samenstelling en met interne en externe partners efficiënter tot de gewenste resultaten te komen is er van de teamleden een gedragsanalyse gemaakt.

De uitkomst van de gedragsanalyse is daarna in een verdiepend gesprek met de gecertificeerde coach/consultant besproken. Met als doel dat de inzichten praktisch kunnen worden toegepast.

Vervolgens bespraken we tijdens een aparte teamdag de uitkomst van de gezamenlijke analyses en de praktische betekenis voor het functioneren van het team als geheel. De resultaten van de bijeenkomst worden meegenomen bij de implementatie van de Visie en het ontwikkelplan.

Resultaat

De gedragsanalyse en het gesprek hebben inzicht gegeven in de persoonlijke gedragsstijl, de communicatiestijl, bijbehorende teamrol en de eigen ontwikkelpunten van de teamleden. Er is antwoord gegeven op de vragen: ‘zit je op de juiste plek?’ en ‘doe je de juiste dingen?’.

Het resultaat van de teambijeenkomst is dat er nu inzicht is in elkaars kwaliteiten en potentieel en in dat van het hele team. Wat zijn de taken en rollen en doet dit team het juiste en op de juiste wijze. Dat laatste is met name van belang bij de positionering van het team in de bestuurlijke omgeving en publieke ruimte.

Hiermee is een concrete stap naar professionalisering en ontwikkeling van de teamleden en van het team gezet. Door het traject is het bewustzijn vergroot in het eigen kunnen en willen van zowel de individuele medewerker als het team als geheel. Dit heeft effect op hun ambitie, houding en gedrag.

Wat kunnen we voor uw gemeente betekenen?

Heeft u interesse in een teamontwikkelingstraject binnen uw gemeente of voor een van onze andere diensten? Neem dan gerust contact met ons op via info@veiligheidenhandhaving.nl of 085 – 401 64 09. We denken graag met u mee.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over onze teamontwikkeling- en coachingstrajecten.