Teamontwikkeling

Praktijkgerichte team- en procesbegeleiding

‘Vanuit open communicatie de juiste mensen samen de juiste dingen laten doen op de juiste wijze.’

Praktische begeleiding bij:

  • het creëren en in lijn brengen van de teamvisie, -missie en strategische doelen
  • het creëren van een goede teamsamenstelling, teamsamenhang en teamsamenwerking
  • het herstellen of creëren van veiligheid en vertrouwen in teams
  • het bereiken van resultaten vanuit een gezamenlijke ambitie
  • (persoonlijke) integriteitsvraagstukken binnen teams
  • (Persoonlijke) conflicten binnen het team


Door trainer Wouter Craandijk
Als jurist/internationaal belangenbehartiger was mr. Wouter Craandijk ruim twaalf jaar werkzaam voor een groep van 200 accountants- en belastingadvieskantoren. Hij heeft ruime ervaring met de (rijks)overheid, bedrijven in de zakelijke dienstverlening, ICT, de bancaire sector en de logistieke sector.

Inmiddels werkt hij alweer vijftien jaar als zelfstandig coach /trainer /procesbegeleider bij diverse organisaties, overheden en bedrijven. Waaronder de Provincie Noord-Brabant. Hier traint hij het team ORO/VTH/EV (Opdrachtgeverschap en Regie Omgevingsrecht, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Externe Veiligheid). Daarbij richtte hij zijn activiteiten op de ontwikkeling van samenhang en samenwerking binnen het team (23 medewerkers).

Zijn missie: ‘de mens, met zijn unieke potentieel, tot zijn recht laten komen in relatie met zichzelf en de ander.’

 

Wouter Craandijk

Wouter Craandijk