Uitvoering veiligheidsscan

Voor gemeente Beverwijk hebben Joris Heerkens en Lukas Verbiesen een veiligheidsscan uitgevoerd.

Veiligheidsscan gemeente Beverwijk

 

Aanleiding

Afgelopen mei 2019 gaf gemeente Beverwijk aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het analyseren van de beschikbare data. Dit als onderdeel van het opstellen van het Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan (IVHP) van de gemeente Beverwijk. Het IVHP beschrijft de prioriteiten op het gebied van (integrale) veiligheid en richt zich op de beleidsperiode 2019-2023. De rapportage vormt mede de basis voor de selectie van prioriteiten en overige strategische thema’s voor het nieuwe IVHP.

Aanpak veiligheidsscan

De veiligheidsscan is in juni 2019 namens de gemeente uitgevoerd door onze adviseurs Joris Heerkens en Lukas Verbiesen. Bij de voorbereiding van het nieuwe IVHP wordt gebruik gemaakt van de VNG-methode ‘Kernbeleid Veiligheid’. Op verzoek van de gemeente is deze methode ook gebruikt voor het uitvoeren en opmaken van de scan. Op het uitvoeren en opstellen van de scan stond behoorlijk veel druk. Gedurende een maand hebben onze adviseurs met de opdrachtgever intensief gewerkt om de scan op tijd af te krijgen. De scan is gebaseerd op beschikbare informatie van Politie, veiligheidspartners, de Veiligheidsmonitor 2018 en interne bronnen.

Resultaat

Volgens afspraak en conform inhoudelijke eisen is de scan voor de deadline opgeleverd en met de opdrachtgever definitief gemaakt. Leidend in het Kernbeleid Veiligheid is de benadering van integrale veiligheid aan de hand van vijf veiligheidsvelden:

  1. Veilige woon- en leefomgeving
  2. Bedrijvigheid en veiligheid
  3. Jeugd en veiligheid,
  4. Fysieke veiligheid
  5. Integriteit en veiligheid

Binnen deze veiligheidsvelden worden diverse veiligheidsthema’s onderscheiden. De vijf veiligheidsvelden vormen de vijf hoofdstukken in de scan en omvatten samen een totaal van tweeëntwintig veiligheidsthema’s. Elk veiligheidsveld wordt tot slot op basis van de brede analyse afgesloten met een overzicht van de mogelijk belangrijkste prioriteiten.

De opdrachtgever was tevreden met het resultaat, getuige de reactie:

‘Super bedankt dat jullie onder hoge tijdsdruk zo’n resultaat hebben opgeleverd. We hebben voor het eerst alle data op één plek. Een primeur voor Beverwijk!’

Interesse?

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving biedt inhoudelijke advisering op veiligheidsthema’s binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Lees hier meer over onze diensten of neem contact op met Joris Heerkens of Lukas Verbiesen voor meer informatie over de uitvoering van een veiligheidsscan.