Verandertraject

Begeleid door interim-manager Bert Lockx binnen team Handhaving Openbare Ruimte gemeente Leiden

 

Adviseur Veiligheid en Handhaving Bert Lockx
Bert Lockx

Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving was door Gemeente Leiden gevraagd om te ondersteunen in het implementeren van informatiegestuurd handhaven. Gedurende dit proces ontstond de behoefte aan een interim-manager die, naast de reguliere taken, het veranderproces verder kon vormgeven en sturen. Onze interim-manager Bert Lockx heeft vanaf april 2017 een jaar lang deze taak op zich genomen. De eerste periode als interim-manager en later als transformatiemanager voor het veranderproces en als coach voor de nieuwe manager.

Naast zijn reguliere taken als RVT-manager heeft Bert veel organisatorische veranderingen in gang gezet. Na drie maanden is er een plan van aanpak gepresenteerd waarin verbeterstappen voor het team opgenomen stonden. De fundamenten onder dit plan waren de door ons opgeleverde Quickscan VNG visie BOA 2020 en de implementatietraject informatiegestuurd handhaver.

Wim Blok, Directeur Publiekszaken Handhaving en Veiligheid:
Met Bert hadden we een ervaren man binnengehaald. Hij heeft echt kennis van zaken binnen het veiligheidsdomein. Bert heeft twee dingen gedaan: vervanging van het hoofd handhaving en ondersteuning van de huidige manager. Hij heeft een goede visie neergezet en bijgedragen aan de uitvoering. De koers is nu ingezet van inputgestuurd naar resultaatgericht werken.


Resultaat
De stuurkracht van het team werd opnieuw ingericht en inhoudelijk vormgegeven. Er is een splitsing gekomen in tactisch en operationeel leiderschap. Dit heeft de leidinggevenden van THOR (team Handhaving Openbare Ruimte) in hun kracht gezet. Met ondersteuning door coaching en intervisie is vooral de laatste maanden flinke vooruitgang geboekt. Het huidige management kan het team dragen en verder met de ontwikkelingen. Met de introductie van de senior boa is er een aanzet gegeven tot het coachen van de uitvoerende medewerkers tijdens het werk.

Het informatiegericht werken is steviger gemaakt door resultaatgericht sturen in de stijl van leiderschap te introduceren. Verder is het Uitvoeringsprogramma handhaving (UPH) vertaald naar een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

Alle verbeterstappen zijn in nauwe samenwerking met de huidige Teammanager THOR geïmplementeerd. Verbinding met het team, draagvlak creëren en de positionering van het team binnen en buiten de gemeente zijn gerealiseerd.

Bent u op zoek naar een interim-manager om het veranderproces binnen uw team te begeleiden? Neem vrijblijvend contact met ons op.