Samenvatting bodycams voor boa’s

Hoe je als gemeente een succes maakt van bodycams binnen toezicht en handhaving. Samenvatting van het interview met Sander Flight en Josje van Woerkum.

Het invoeren van het gebruik van bodycams in je team doe je niet zomaar. Er komt veel meer bij kijken dan je misschien denkt. Sander Flight
(onderzoeker en adviseur criminaliteit en veiligheid) en Josje van Woerkum (adviseur bij Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH)) zetten dit uiteen in een interview.  

De meest gemaakte fout volgens Sander is om klakkeloos beleid te kopiëren van andere gemeenten. Minstens dertig gemeenten hebben inmiddels bodycams
ingevoerd. D
e onderlinge verschillen in omvang en aanpak zijn enorm. Het is de verwachting dat alle gemeentelijke handhavers binnen een paar jaar een bodycam zullen dragen.  

Elke gemeente moet hiervoor zelf zowel de papieren (juridische grondslag, instemming OR) als de praktijk (het gebruik en de training van boa’s) op orde brengen.  

De AVG bevat strenge eisen om de privacy van de burger en de boa te beschermen: zij hebben ook een aantal rechten die de gemeente moet waarborgen. Hier worden nog vrij veel fouten gemaakt door gemeenten.  

Tips voor de praktische aanpak zijn: maak eerst met een brede groep een inventarisatie, bepaal wie wat moet doen en hou het daarna zo compact en simpel mogelijk. Zorg voor een goede koppeling tussen de mensen op straat en de mensen op kantoor. Als je met elkaar afspreekt wat het doel van de bodycams is, dan kan het juridische traject en de aanbesteding daarna door de specialisten worden afgewikkeld. En kunnen boa’s en leidinggevenden zich concentreren op het maken en vastleggen van afspraken en het creëren van draagvlak. Zo’n aanpak vergroot de kans dat de bodycams een succes worden enorm. 

Sander Flight en AVH hebben ervaring met het invoeren van bodycams. Zij kunnen gemeenten bij het gehele proces ondersteuning op maat bieden:

“Wij ondersteunen u graag: of u nu start met bodycams of er al mee werkt. We kunnen ondersteunen bij het juridische ‘papierwerk’, maar we bieden ook een training bodycams voor handhavers en organiseren sessies om samen met u en uw medewerkers te zorgen dat de bodycam een succes wordt.”

Stel gerust uw vragen!

Neem voor meer informatie contact op: 

Rick Weldam
Rick Weldam (AVH)

rick@veiligheidenhandhaving.nl of 06 25 15 89 20

 

Sander Flight
Sander Flight
info@sanderflight.nl of 06 41 31 54 32