Jelte Schat

Jelte Schat

Adviseur


Jelte is opgeleid als socioloog en heeft zich tijdens haar master gericht op het evalueren van beleid. Na het afronden van haar studie is ze aan de slag gegaan bij een lokale rekenkamer, waar ze onderzoek deed naar verschillende beleidsvelden van de gemeente. Jelte haalt energie uit het doorgronden van veiligheidsvraagstukken en gaat een uitdaging niet uit de weg. Ze is enthousiast, kan goed luisteren en benadert opgaven altijd vanuit meerdere perspectieven.

Telefoonnummer: 06 24 18 70 03
E-mailadres: jelte@veiligheidenhandhaving.nl
Bekijk LinkedIn profiel