Trainingen

Onze trainingen brengen uw handhavingsteam naar een hoger niveau. Ze zijn actueel en worden gegeven door docenten die de praktijk goed kennen.

Van te voren bepalen we samen de ontwikkelbehoefte van de handhaver(s) of van u als boa-coördinator of senior boa. Onze training sluiten we vervolgens zo goed mogelijk hier op aan. U krijgt terugkoppeling van de voortgang van de ontwikkelingen en we bespreken wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Op deze pagina vindt u ons trainingsaanbod. We gaan graag met u in gesprek over uw specifieke behoefte en dat van uw team.

Ons aanbod van trainingen

We bepalen samen het ontwikkelperspectief en zorgen voor een compleet aanbod op maat. Neem contact op met Ralph Gesink om de mogelijkheden te bespreken.

Ralph Gesink Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving
Ralph Gesink

Tel: 085 401 64 09
Stuur een e-mail

In de Leergang Boa-Coördinatoren leiden we je in vijf dagen op tot bekwame boa-coördinator. In het programma gebruiken we de kennis en ervaring die AVH binnen veel organisaties en gemeenten door de jaren heen heeft opgebouwd. We spelen in op de behoefte van iedere deelnemer. Op die manier kun je concrete stappen zetten in je persoonlijke ontwikkeling als mens en als (aankomend) coördinator. We coachen je tijdens de opleidingsdagen en zijn tot ver na de opleiding voor je beschikbaar. Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière? Meld je dan aan!

NB: deze opleiding wordt sinds 2022 gegeven via Falcon Academie (samenwerking Bureau Veilig en AVH). Docent is Martin van Steensel.

Eerstvolgende leergangen
Kan je ook theoretische- en praktische ondersteuning gebruiken in je rol als (aankomend) Boa-coördinator? Hieronder vind je de data van de eerstvolgende leergangen. De leergangen vinden plaats in kleine groepen en met in achtneming van de coronamaatregelen (in afstemming met de deelnemers). Bel voor meer informatie naar 085 – 401 64 09 of stuur een e-mail naar info@veiligheidenhandhaving.nl.

Leergang vanaf januari 2022

 • Dag 1 – dinsdag 25 januari 2022
 • Dag 2 – dinsdag 8 februari 2022
 • Dag 3 – dinsdag 22 februari 2022
 • Dag 4 – dinsdag 8 maart 2022
 • Dag 5 – dinsdag 22 maart 2022

Leergang vanaf april 2022

 • Dag 1 – donderdag 21 april 2022
 • Dag 2 – donderdag 12 mei 2022
 • Dag 3 – donderdag 19 mei 2022
 • Dag 4 – donderdag 2 juni 2022
 • Dag 5 – donderdag 16 juni 2022

Leergang vanaf september 2022

 • Dag 1 – donderdag 22 september 2022
 • Dag 2 – donderdag 6 oktober 2022
 • Dag 3 – donderdag 20 oktober 2022
 • Dag 4 – donderdag 3 november 2022
 • Dag 5 – donderdag 17 november 2022

Juridische Trainingsdag (optioneel) 

 • Datum in overleg

Kosten leergang € 3.500,- (excl. btw) + optioneel juridische dag € 500,- (excl.btw)

We bieden (aankomend) coördinatoren die geen achtergrond als opsporingsambtenaar hebben een juridische dag. Tijdens deze dag geven we inzicht in het juridische deel van het boa-vak. Het is een dag die een krachtige bijdrage levert om meer inzicht in de taakstelling en bevoegdheden van de handhaver te krijgen.

Eerstvolgende Juridische Trainingsdag:

 • Datum in overleg

Kosten: € 700,- (excl. btw)

Kosten voor boa-coördinatoren die de Leergang volgen: € 500,- (excl. btw)

Na deze training zijn de handhavers op de hoogte van de juridische randvoorwaarden en afspraken. Ze maken op een laagdrempelige manier kennis met de relevante wet,- en regelgeving. Daarnaast leggen we de praktische spelregels uit die voor hen, hun werkgever en de burger relevant zijn. Dit geeft de handhaver vertrouwen in het proces en helpt hem of haar bij het daadwerkelijke gebruik van de bodycam in onveilige situaties.

Deze training wordt altijd als maatwerktraining gegeven, waarbij lokale afspraken, bevoegdheden en herkenbare thema’s zorgen voor een succesvolle introductie van de bodycam in uw organisatie.

De training duurt 1 dag en bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De training is geschikt voor alle gangbare typen bodycams.

NB: deze opleiding wordt sinds 2022 gegeven via Falcon Academie (samenwerking Bureau Veilig en AVH). Docent is Martin van Steensel.

Groep maximaal 16 deelnemers.

Handhavers zijn de ogen en oren op straat. Ze zijn een professionele en effectieve ketenpartner. Deze training geeft uw handhavers belangrijke handvatten voor een effectieve aanpak van ondermijning.

Ervaren en professionele docenten verzorgen de training. Zij gaan vanuit hun eigen praktijkervaring met uw team aan de slag. Hierbij maken zij gebruik van videofragmenten om uw handhavers te trainen in het observeren en signaleren. Met als doel:

 • Bewust zijn van ondermijning, altijd en overal
 • (Her)kennen van de diverse vormen van ondermijning
 • Leren om kritischer te kijken naar signalen in de openbare ruimte, breed te kijken en te durven ingaan op signalen
 • Het administreren en registreren van ondermijning

De training  verzorgen wij voor uw handhavingsteam op locatie. Individuele deelnemers kunnen zich aanmelden voor een training op onze locatie in Driebergen.

Contacturen: 4 uren, maximaal 12 personen

Tijdens de uitvoering van het werk kunnen de boa’s in aanraking komen met jeugd. In andere gemeenten is (binnen de integrale aanpak jeugdoverlast) de inzet van de boa al vanzelfsprekend als het gaat om het aanlopen van jeugdgroepen. Het aanspreken van jeugd lijkt zo gemakkelijk, maar is dit het ook echt? Uit de praktijk blijkt dat dit moeilijker is dan verondersteld. Als het gaat om de interactie zijn een aantal factoren van belang: de boa, de ‘groep’ waarbinnen de boa opereert, de jeugd als groep maar ook de jongeren als individu.

Tijdens de training bejegening jeugd zal worden ingegaan op de genoemde interactie.

Uiteindelijk gaat iedere BOA met meer kennis van jeugd, van de eigen groep en het eigen gedrag met handvatten voor de interactie met jeugd de deur uit.

Contacturen: dagdeel per 8 deelnemers

In deze training nemen we handhavers mee in het informatiegestuurd handhaven. Veel gemeenten werken al informatiegestuurd of willen hiermee starten. Deze training is erop gericht om de handhavers hier goed in mee te nemen en hen te helpen om informatiegestuurd te denken. Hierdoor wordt de kwaliteit van de informatie vergroot.

De training start met het bieden van een kader over informatiegestuurd handhaven. Wat betekent het nu eigenlijk en hoe raakt dit je werk als handhaver? Vervolgens gaan we dieper in hoe informatiegestuurd handhaven de handhaver kan helpen en wat het belang is om zelf informatie goed vast te leggen. Waarom moet je informatie vastleggen, wat gebeurt er volgens jou en hoe helpt dit jou als handhaver dan weer. 

Dit maken we daarna ook praktisch. Door samen met informatie aan de slag te gaan en te oefenen ontdekken we de meerwaarde van informatiegestuurd werken en bereiden we de handhavers voor op een andere manier van denken en werken.

Contacturen: 2 keer een dagdeel 

Veel gemeenten zijn actief met wijk of gebiedsgericht werken. Er wordt regelmatig gewerkt met wijkboa’s en handhavers die een wijkverantwoordelijkheid hebben gekregen. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk, wijkgericht werken? Wat houdt het eigenlijk in

In deze interactieve training gaan we met elkaar aan de slag om hierin verdieping aan te brengen. We kijken concreet naar hoe je verbinding kan maken in je wijk en hoe je dit kunt gebruiken om zinvolle informatie op te halen uit je wijk. Daarnaast trainen we je in het voeren van regie en wat dat eigenlijk betekent. Hoe kun je vanuit je eigen rol en verantwoordelijkheid zorgen dat er echt knelpunten in de wijk worden aangepakt? Kortom, een interessante en dynamische training om het wijkgericht werken handen en voeten te geven.

Contacturen: 1 keer een dagdeel 

Sterk op inhoud
Jarenlange ervaring
Veelzijdig team
Duurzame verandering

Wie zijn de professionals van AVH?