Formatieonderzoek

Handhavingsteams krijgen een steeds belangrijkere rol binnen gemeenten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Dit geldt ook voor het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) in Den Bosch. De rol van de handhaver was in de loop van de jaren sterk veranderd. Het team werd steeds breder ingezet. Dit zorgde voor een toenemende druk op de beschikbare capaciteit van de handhavers en de manier waarop deze capaciteit effectief werd ingezet.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft AVH gekeken naar de gewenste formatieomvang van het team THOR en is er een onafhankelijk advies gegeven. Hierbij zijn drie scenario’s onderzocht en uitgewerkt.

Onze aanpak in Den Bosch

Door middel van interviews en onderzoek heeft onze adviseur Gert-Jan Schippers gekeken naar de formatieopbouw op dit moment en hoe de taken binnen het team zijn ingevuld. Hierbij zijn er drie invalshoeken genomen, namelijk: de gewenste aanwezigheid vanuit werkgericht werken (het rooster), de invulling van de inhoudelijke stadsbrede thema’s (zoals jeugdoverlast, evenementen, taxikeurmerk) en de manier waarop de politie het aantal wijkagenten bepaalt. Vervolgens is er gekeken naar de wenselijke capaciteit. Dit is uitgewerkt in drie varianten, waarbij de voor- en nadelen zijn benoemd. Zo hebben we advies gegeven op de variant die het beste zou passen.

Met als resultaat?

De raad heeft nu een duidelijk onderbouwd voorstel waarop besloten kan worden hoe groot de capaciteit van het team THOR in Den Bosch zou moeten zijn en welke mogelijkheden dit met zich meebrengt. Ook zijn de consequenties nu inzichtelijk van de verschillende varianten en wat dit betekent voor de aanpak van de veiligheids- en leefbaarheidsthema’s in de stad.

Interesse in een formatieonderzoek?

Wilt u ook een onafhankelijk advies met betrekking tot de gewenste formatieomvang van uw handhavingsteam? Klik hier voor meer informatie wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen. Of neem direct contact op via 085 – 401 64 09 of info@veiligheidenhandhaving.nl.